Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017


In maart 2017 is de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor voor de derde keer uitgevoerd. Het overzichtsrapport dat onlangs is gepubliceerd leest u hier terug.

Het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) brengen jaarlijks de innovatieactiviteiten, -investeringen en -prestaties van Noord-Nederlandse mkb bedrijven in kaart.

Overzichtsrapport Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017
Klik hier voor het overzichtsrapport innovatiepaspoort Noord-Nederland.

Wat is de Innovatiemonitor?
De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), die in 2016 is opgestart. De beoogde doelstelling van de Innovatiemonitor is om jaarlijks de innovatie activiteiten, investeringen en prestaties van MKB bedrijven uit Noord-Nederland in kaart te brengen en te analyseren.

Een persoonlijk innovatiepaspoort
Deelnemers aan de Innovatiemonitor hebben een persoonlijk Innovatiepaspoort ontvangen. In dit paspoort worden de innovatieactiviteiten en -prestaties van het bedrijf vergeleken met gelijksoortige bedrijven in Noord-Nederland.

Prof. dr. Dries Faems, “Het Innovatiepaspoort is een belangrijk hulpmiddel voor Noord-Nederlandse bedrijven.”

Belang Innovatiemonitor
Het SNN is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende stimuleringsregelingen en subsidieprogramma’s voor het bedrijfsleven, waaronder het Europese subsidieprogramma OP EFRO 2014-2020. In dit programma staat het stimuleren van innovaties binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) centraal.

Het SNN streeft ernaar om het OP EFRO zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoeften van Noord-Nederlandse ondernemers. Het is daarom van essentieel belang een goed beeld te krijgen van de innovatieactiviteiten en -investeringen en de daaraan gerelateerde wensen van bedrijven. De Innovatiemonitor biedt dit inzicht.

Het doel van het VinCi Expertise Center is het bevorderen van de uitwisseling tussen wetenschap en praktijk op het werkveld van Innovatie Management & Strategie. Dit komt tot uiting in het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor de praktijk en het vanuit de praktijk leveren van een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

Partners
Partners zijn TCNN, NOM, PNO en het Octrooicentrum Noord-Nederland.

Meer informatie?
Voor meer informatie over (deelname aan) de Innovatiemonitor 2017, kunt u contact opnemen met prof. dr. Dries Faems, hoogleraar Innovatie & Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen: d.l.m.faems@rug.nl.
 

 Terug naar overzicht

08 maart 2017