Food Trend College ‘Technologiebehoefte 2020 in de food industrie’


Deelnemers enthousiast over bijdrage van Lector Peter de Jong, Wouter de Heij van TOP BV en Petrus Cuperus van SolSep

De vragen die tijdens dit Food Trend College centraal stonden waren: Wat zijn nieuwe kansrijke technologieën in de voedingsmiddelenindustrie voor de komende vijf jaar en waar liggen uw kansen als MKB bedrijf? En, welke technologieën en tools zijn er al en kunt u al testen?

Peter de Jong over trends, nieuwe innovatieprogramma’s en kansen voor het MKB
Peter de Jong, lector Zuivel Procestechnologie bij hogeschool Van Hall Larenstein, maar ook Principal Scientist NIZO food research  en Programmadirecteur ISPT (Institute for Sustainable Process Technology), lichtte de volgende vier grote trends toe:

 • Consumer choice based on internet opinion makers
  Hoe moet je hierop als bedrijf reageren. Een voorbeeld kan zijn door een consumentenpanel mee te laten kijken met het ontwikkelingspanel.

 • Sustainability remains a driver for new technologies and products
  Een voorbeeld is een milder proces gebruiken bij margarine.

 • Technology & ingredients close to nature: less pure, minimal processed, technology recognised by consumers, no claims but stories
  Bij productontwikkeling ingrediënten zo puur mogelijk gebruiken. In marketing eromheen een goed kloppend verhaal vertellen.

 • In-line data collection: from tract to tracing to optimization & control of production chains
  Internet of Things: Steeds meer apparatuur gaat met elkaar communiceren, zonder tussenkomst van de consument
  Een voorbeeld hiervan is de analyse van de data van DOC Kaas in Hoogeveen om het proces te optimaliseren door Van Hall Larenstein en NIZO food research.

Roadmaps worden gebruikt om nieuwe innovatieprogramma’s op te zetten. Eén van de richtingen hierin is het tegengaan van vervuiling van apparatuur door bepaalde trillingen. Peter de Jong is hiervoor nog op zoek naar bedrijven die hier meer over willen weten. Hij sloot af met de volgende boodschap voor het MKB:

‘You might be in business if
1) your technology/service is enabling nature-like but safe foods
2) Your technology/service contributes to sustainable branding
3) You are willing to co-operate with the food industry and to use money provided by Economic Affairs.’

Wouter de Heij over trends en nieuwe conserveringstechnologieën

Vervolgens ging Wouter de Heij van TOP BV ook in op een aantal trends, en vooral op het thema houdbaarheid. Nieuwe conserveringsmethoden kwamen aan de orde, zoals Pascalisatie, PurePulse (koude pasteurisatie), Electricity based processing (microwave pasteur, radiogolven). Hij gaf aan dat grote bedrijven zich niet weten aan te passen aan de zich snel veranderende wereld. Bedrijven zullen flexibeler moeten zijn, gewoon aan de slag gaan en veel samen moeten werken met anderen. Hierbij zal kennis moeten worden omgezet in creativiteit en doen! Zijn presentatie en meerdere documenten van hem zijn hier te vinden. 

Petrus Cuperus over nieuwe membraantechnologie

Tenslotte lichtte Petrus Cuperus van SolSep zijn nieuwe membraantechnologie toe waarmee oplosmiddel subtiel verwijderd kunnen worden én natuurlijke kleurstoffen in tact kunnen worden gehouden in producten. Wanneer bijvoorbeeld kleurstoffen met alcohol uit bessen worden geëxtraheerd, kan een groot deel van de alcohol met een membraan worden verwijderd. In het geconcentreerde extract dat overblijft, zijn de natuurlijke kleurstoffen nog in tact. De alcohol kan ook door verdamping worden verwijderd, maar dan verbleken of verduisteren de kleuren vanwege verhoogde temperatuur. Door membranen te gebruiken, kan bij kamertemperatuur de alcohol worden verwijderd. Lees meer hierover in het volgende artikel en op de volgende website waar meer achtergrond informatie is te vinden.

Ongeveer 30 deelnemers vanuit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen bezochten het tweede Food Trend College op donderdag 11 mei jl. bij hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Dit Food Trend College maakt onderdeel uit van een serie van 10 colleges die hogeschool Van Hall Larenstein samen met HAS Hogeschool, InHolland Hogeschool en Aeres Hogeschool organiseert binnen het Center of Expertise Food. Hierbij staan steeds actuele onderwerpen centraal die passen binnen de onderzoekslijnen van de betrokken lectoren aan de hogescholen. Op deze manier willen de hogescholen het MKB inspireren en de dialoog met hen en met experts aangaan over hoe op actuele thema’s in te spelen. Vanuit Van Hall Larenstein zijn Jeannette Nieuwenhuis en Saskia van Gend bij dit project betrokken.

Eerdere Food Trend Colleges:

Wat is écht gezond eten, kansen voor het bedrijfsleven
Gezonde Verleiding

Meer informatie
Wilt u meer weten of wilt u op de hoogte gehouden worden? neem dan contact op met:

Saskia van Gend, Projectmanager TCNN
telefoon 06 - 47 43 83 24
e-mail    saskiavangend@tcnn.nl                                               

   

             

 

 

 

 

 Verder in de TCNN nieuwsbrief – juli 2017
Nederland behoort volgens de Europese Commissie tot de top vier van de meest innovatieve Europese landen
Gamechanger in het duurzaam opwekken van energie
Waterwereld neemt technologische vraagstukken onder de loep
TCNN heeft 2 nieuwe medewerkers

 

 

 Terug naar overzicht

06 juli 2017