Waddengebied beter beschermd door ontwikkeling oliebestrijdingsvoertuigen


Ondersteund door het Waddenfonds hebben TechonologieCentrum Noord-Nederland (TCNN), Hanze Wetlands Appingedam, BDS Harlingen en de NHL Hogeschool twee voertuigen ontwikkeld waarmee olie en andere schadelijke restmaterialen van slibrijke platen verwijderd kan worden.

De Waddenzee is door haar unieke eigenschappen erg kwetsbaar voor olievervuiling. Om de schadelijke gevolgen van een eventuele olieramp te beperken is in 2015 het 18 maanden durende  project “Olieverwijdering in Waddenzee en Havens” gestart. In dit project zijn twee voertuigen ontwikkeld waarmee olie en andere schadelijke restmaterialen van slibrijke platen verwijderd kunnen worden zonder noemenswaardige schade aan te brengen aan flora en fauna.

De voertuigen
De ontwikkelde voertuigen zijn de Wadcrawler door BDS Harlingen en de Hanze Rupskraan door Hanze Wetlands Appingedam.

De Wadcrawler van BDS Harlingen is een amfibievoertuig, ontwikkeld om vanuit water de besmeurde slibrijke gebieden te bereiken. De olie wordt opgeruimd via een kraan aan de voorzijde waarop een vacuümsysteem is aangesloten.

De Hanzerupskraan van Hanze Wetlands uit Appingedambenadert de besmeurde slibrijke gebieden vanaf de walkant. Het voertuig maakt gebruik van brede rupsbanden waardoor bodemverstoring zeer beperkt is. Ook dit voertuig heeft een kraan met een vacuümsysteem om de olie op te ruimen.

Succesvolle test
In juni 2017 zijn beide voertuigen uitgebreid getest en daarna verder gemodificeerd. Een filmverslag van deze test kunt u hier terugkijken.

De Wadcrawler is inmiddels operationeel en ingezet bij de oefening Olie Alert Waddenzee die op 4, 5 en 6 september 2017 door Rijkswaterstaat werd georganiseerd in het Waddengebied. De Hanze rupskraan zal bij een eerstvolgende oefening operationeel inzetbaar zijn.

Bedrijfsleven zeer tevreden over resultaat
Zowel de betrokken bedrijven als de NHL Hogeschool zijn zeer tevreden over de resultaten van het project “Olieverwijdering in Waddenzee en Havens”. Het is een geruststellend gevoel dat bij een calamiteit met verontreiniging in het Waddengebied de ondiepe en slibrijke gebieden snel en goed schoongemaakt kunnen worden met inzet van deze prachtige innovatieve voertuigen.

Het persbericht van 6 september jl. over dit project kunt u hier teruglezen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of wilt u op de hoogte gehouden worden over het project ‘Olieverwijdering in Waddenzee en havens’ neem contact op met:           

Dirk Jan Hummel, Projectmanager TCNN
telefoon    06 - 22 49 64 07
e-mail      dirkjanhummel@tcnn.nl                                            

    http://www.tcnn.nl/site/download/1qZoyzTpqzP4?type=open

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder in de TCNN nieuwsbrief – December 2017
2018 belooft een enerverend en innovatierijk jaar te worden!
Omnidots uit Winsum enthousiast over iPro-N regeling
Bionica helpt Carrosseriefabriek Heiwo B.V. in Wolvega om een energiezuinige koel/vries trailer te ontwikkelen
Ontmoet het 'Cluster Offshore Energy Denmark' op 24 en 25 januari in de Eemshaven
     

 Terug naar overzicht

13 december 2017