Bestuur en Raad van Advies


Stichting TechnologieCentrum Noord-Nederland heeft een bestuur welke bestaat uit leden afkomstig uit het bedrijfsleven en de Noordelijke kennisinstellingen. Het bestuur kent een onafhankelijk voorzitter. De directie wordt gevoerd door drs.ing. W.G. Rijke. 
Het bestuur en de directie worden geadviseerd door een Raad van Advies.


Bestuur

Het Bestuur van TechnologieCentrum Noord-Nederland is als volgt samengesteld:

  • drs. L. Dijkema (voorzitter)
  • ing. R.H. van de Leur (vicevoorzitter/secretaris) op voordracht van VNO-NCW Noord
  • drs. F.R. van der Meulen (Penningmeester) op voordracht van NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland

Het bestuur en de directie worden geadviseerd door een Raad van Advies, waarin de volgende vertegenwoordigers zitting hebben:

  • Onafhankelijk voorzitter - drs. L. Dijkema
  • VNO-NCW Noord – L. Zwiers
  • Koninklijke Metaalunie – drs. H.P. Hondelink
  • Eems Dollard Regio – drs. K. A. Groen
  • ASTRON – dr. M. de Vos
  • Wetsus – J. Boonstra