Nieuw project: Proof of the Pudding


Groot onderzoek met foodbedrijven om consumenten eerder en beter te betrekken bij productinnovatie.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een grote subsidie toegekend gekregen voor het project ‘Proof of the Pudding’. Dit project is ingediend door het Lectoraat Marketing van Karel Jan Alsem en beoogt door middel van praktijkgericht onderzoek mkb-bedrijven in de  foodsector in staat te stellen klanten effectiever te betrekken bij productinnovatie.


De klant eerder en beter betrekken bij productinnovaties
Tot nu toe betrekken middelgrote en kleine voedselondernemingen de eindconsument te weinig bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Ondernemers geven aan dat dit is vanwege een sterk technologische oriëntatie van innovatie. Door een te geringe focus op klanten en hun wensen slaan innovaties vaak niet goed aan en staat economische groei van de sector onder druk.

Mkb in Noord-Nederland succesvol laten innoveren
De vraag van de ondernemingen is: hoe en in welke mate kunnen we de consument eerder en met meer inzicht in zijn behoeften in het proces van productinnovaties betrekken om deze succesvol te laten zijn? De sector food (& agri) is qua werkgelegenheid een zeer belangrijke sector, zeker in Noord-Nederland. Het is daarom van groot maatschappelijk belang dat deze sector succesvol innoveert.

Samenwerking tussen kennisinstellingen en mkb
Aan dit Raakproject doen 12 mkb-bedrijven mee zoals Hooghoudt, Maallust, Van Smaak en Landjuweel. Arno Donkersloot, directeur Hooghoudt: “Het is geweldig dat dit project kan starten. We hebben niet de middelen om dure onderzoeksbureaus in te schakelen, dus ik wil weten hoe ik zelf met een consumentenpanel zo goed mogelijk verschillende producten kan uittesten.” Vanuit de Hanzehogeschool Groningen participeren het lectoraat Marketing en het lectoraat Voeding & Gezondheid van Doede Binnema en vanuit de Hogeschool Van Hall Larenstein is het lectoraat Food Physics van Lizette Oudhuis betrokken. Het accountmanagement wordt door Saskia van Gend, projectmanager bij TechnologieCentrum Noord-Nederland, uitgevoerd.


De subsidie komt uit de landelijke Raak-regeling, voor toegepast onderzoek op hogescholen en betreft een bedrag van drie ton. Lector Alsem: “Voor dat geld gaan we vanuit onze innovatiewerkplaats Marklinq de komende twee jaar samen met de mkb-bedrijven zoeken naar klantgerichtere innovatiemethoden.”


‘Proof of the pudding’ project is gestart
Het project is inmiddels gestart en op 18 april jl. is de kick off bijeenkomst geweest, waar de deelnemende bedrijven meteen in groepen aan het werk werden gezet om met hun eerste projectideeën te komen.

Lees ook:
Het bruist van de innovaties bij het Noord-Nederlandse MKB!
Project Bionica in het MKB officieel van start!
TCNN begeleidt ondernemers Opsterland bij proces- en productinnovaties
Kansen voor de food sector
De Young Solar Challenge brengt duurzame techniek en jongeren samen

 Terug naar overzicht

30 juni 2016