Resultaten van samenwerking


Drie uitzendingen met films van 20 minuten (weergegeven in korte items) laten zien waar intensieve samenwerking tussen bedrijf, kennisinstelling en TCNN toe kan leiden.

Samen met TCNN en drie noordelijke kennisinstellingen heeft een Fries bedrijf de techniek ontwikkeld, waarmee water uit wind kan worden gemaakt!
Samenwerking tussen Drentse, Friese en Groningse bedrijven met TCNN, drie hogescholen en TNO, leidde tot een prototype van een driewielige ligfiets met elektrische trapondersteuning en kantelmechanisme.

Een Groningse ondernemer laat zien, dat je door vergisting van cellulose bevattende materialen zoals houtafval en kippenveren energie kunt opwekken; dus ook uit een belastingenvelop!

Noordelijke innovaties en het belang van innovatie voor de ondernemer komen aan bod. 'De Uitvinders' laat zien dat er in Noord-Nederland veel gebeurt.