Food Circle - Food for Healthy Ageing


Van 2011 – 2015 heeft TCNN uitvoering gegeven aan het project Food Circle, wat nog door heeft gelopen gedurende het eerste half jaar in 2016. Hieronder staat het project beknopt beschreven en in het rapport kunt u er meer over lezen.


Projectomschrijving

Dit samenwerkingsproject is ontstaan op initiatief van een aantal noordelijke voedingsmiddelenbedrijven. Binnen dit regionale platform werden ontwikkelingen over Food for Healthy Ageing ofwel voeding voor levenslange gezondheid omgezet in voor de voedselindustrie en gelieerde industrie beschikbare toepasbare kennis en kunde.
Food Circle heeft technische en andere vraagstukken binnen het thema Food for Healthy Ageing mee helpen oplossen voor bedrijven. Deels dankzij het advies van kennisinstellingen aan bedrijven, deels door allianties te smeden tussen bedrijven onderling. Hieraan vooraf zijn netwerkbijeenkomsten georganiseerd, die open waren voor het bedrijfsleven, kennisinstellingen, experts en de overheid.
Food Circle is gepositioneerd als onderdeel van het HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands) en van Innexus.


Projectdoel

Zorgen voor het vergroten van het economisch rendement van de voedselindustrie in Noord-Nederland door het stimuleren van innovatie en het opwaarderen van het arbeidspotentieel door het:

  • Stimuleren van het netwerk in Noord-Nederland
    Ontmoeten, Inspireren, Verbinden en Faciliteren
  • Stimuleren van vraag-gestuurd onderzoek tussen bedrijven en kennisinstellingen
    Faciliteren, Samenwerken en Delen

Resultaten

In totaal hebben ruim 200 mensen uit het bedrijfsleven bijeenkomsten van Food Circle bijgewoond. Daarnaast waren er vele deelnemers vanuit kennisinstellingen zoals het MBO, HBO en WO, onderzoeksinstellingen, zorginstellingen, intermediaire organisaties, gemeentes en provincies.
Uit de themaworkshops zijn ongeveer 50 innovatievragen vanuit bedrijven ontstaan, wat geresulteerd heeft tot 15 adviestrajecten met 21 MKB bedrijven. Bij elk adviestraject waren minimaal twee bedrijven betrokken. De uitvoering van de adviestrajecten stond onder leiding van lectoren van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden en de Hanzehogeschool in Groningen. Doordat beide hogescholen hierbij waren betrokken, heeft dit project bijgedragen aan een goede samenwerking tussen hen op het gebied van gezonde voeding. In totaal is er voor ongeveer €400.000 aan onderzoek uitgevoerd.

“Door dit project gezamenlijk en met meerdere bedrijven en organisaties zoals TechnologieCentrum Noord-Nederland op te zetten, is subsidie verstrekt en kunnen we werken aan groeikansen voor de sector. Je weet dat de trend minder suikers, minder koolhydraten is, dus daar kun je met bijvoorbeeld de Hanzehogeschool en de Hogeschool Van Hall Larenstein mee aan de slag. We kunnen van elkaar leren en gebruikmaken van ieders specifieke kennis“, aldus Rimmert de Jong van Innexus.

“Mede dankzij dit soort bijeenkomsten dat Food Circle organiseert, vergroten wij ons netwerk, halen we kennis binnen en zijn we in staat om in sterkere mate proactief in te spelen op ontwikkelingen in de markt”, aldus Jilles Littel, voormalig product nutritionist bij Ausnutrica Hyproca.

“De discussie over snelle detectie is voor ons als Koopmans een goede eyeopener geweest. We waren niet zo bekend met dit onderwerp en de opgedane kennis hebben we gebruikt in onze relatie met toeleveranciers”, aldus Jan Krijgsheld innovatie manager bij Koopmans Meel B.V.


Economische bijdrage aan Noord-Nederland

Food Circle had tot doel om 28 FTE aan banen te generen. Kwalitatief onderzoek onder acht bedrijven laat zien dat door het project 11 voltijds banen zijn gecreëerd. De bedrijven verwachten verder nog in de komende vijf jaar 39 voltijds banen te kunnen scheppen.
Daarnaast had Food Circle tot doel om voor €374.764 aan private vervolginvesteringen te generen. Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat de ondervraagde bedrijven inschatten de komende vijf jaar door Food Circle voor €1.165.000 aan vervolginvesteringen te zullen gaan doen.


Projectpartners en cofinanciers

Partners: Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden en de Hanzehogeschool in Groningen
Cofinaniers: Innexus en Avebe
Penvoerder: TechnologieCentrum Noord Nederland (TCNN)
Samenwerking: Carbohydrate Competence Center (CCC) en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)


Doorkijk: bedrijven zetten thema's en trajecten door & kennisinstellingen gaan nauwer samenwerken

Het onderzoek met de hogescholen was in 2014 afgerond. Een aantal bedrijven hebben thema’s en trajecten doorgezet die ze met Food Circle hadden geïnitieerd. Zo is er binnen het project een eiwitrijk brood ontwikkeld dat in 2015 bij een groep patiënten in het ziekenhuis is getest. Daarnaast werken twee MKB bedrijven nog door aan een geleringsconcept dat naar verwachting in 2016 op de markt zal komen. Naar aanleiding van emulsiewerkzaamheden gaat een bedrijf meer investeren in een bepaalde technologie. Daarnaast zijn twee bedrijven zonder tussenkomst van de hogescholen maar naar aanleiding van een kennismaking tijdens een van de inspiratiesessies een broodglansmiddel aan het ontwikkelen. En gaat een ander bedrijf in het verlengde van de zoetwarentrajecten hun meetapparatuur verbeteren.
Binnen het thema Low Carb Sensations zijn ook een aantal ontwikkelingen gaande. Twee MKB bedrijven hebben elkaar bijvoorbeeld gevonden op dit terrein en werken samen aan een aantal nieuwe producten op basis van groenten. Het bedrijf Food Basics heeft de nieuwe voedingslijn Tasty Basics ontwikkeld, die geen toegevoegde koolhydraten bevatten. In 2015 kunnen medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) als eerst vijf nieuwe lunchgerechten proberen.

Ook de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden en de Hanzehogeschool in Groningen hebben de in Food Circle ingezette samenwerking voortgezet door de twee lectoraten met een gezamenlijke onderzoekslijn te continueren. Daarnaast zijn beide hogescholen elk bezig met het opzetten van een nieuw applicatiecentrum, waar onderzoek voor bedrijven kan worden uitgevoerd. De Hanzehogeschool is bezig met de zogenaamde Zernike Advanced Processing Facility (ZAP) samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort. Hier hebben zowel het project BioBrug als het project Food Circle een bijdrage aan geleverd. Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden is bezig met het opzetten van een Food Application Center of Technology (FACT) in Leeuwarden voor toegepast technologisch onderzoek gericht op voedingsinnovaties. Beide applicatiecentra zijn complementair aan elkaar.Informatie

Stel u heeft een idee of een probleem. Bijvoorbeeld u wilt uw processen, producten of diensten aanpassen of geheel nieuwe ontwikkelen. Maar u heeft daar zelf geen tijd voor en misschien zelfs wel niet de juiste know how in huis voor zo'n innovatie. Neem dan contact op met:


Saskia van Gend, Projectmanager TCNN

telefoon  06 - 47 43 83 24
e-mail    saskiavangend@tcnn.nl