Project Hot Spot Duurzame Energie


Van 2009 tot en met 2014 heeft TCNN uitvoering gegeven aan het project 'Hot Spot Duurzame Energie'. Dit project richtte zich op het ontwikkelen van kennis en het vertalen van deze kennis in economische bedrijvigheid op het gebied van duurzame energie en technologie. HSDE bevordert de samenwerking tussen kennisinstelling en Midden en Klein Bedrijf.

Doel van HSDE is het zoeken, verbinden, ontwikkelen, borgen en valoriseren van kennis op gebied van duurzame energie en technologie in nieuwe concepten, producten, processen en diensten.


Projectomschrijving

Binnen het project staan drie onderzoekslijnen centraal :

  • Onderzoek en ontwikkeling van PV technologie
  • Onderzoek naar verbeteringen op systeemnivo (niet op cel- en modulenivo) Betreft integratie van meerdere functies zoals constructie, isolatie, energieopwekking en optimale integratie in energienetwerk van onder meer woningen. Ook werd er gekeken naar integratie van PV-systemen op vaartuigen. (gekromde kunststof oppervlakken)
  • Niet optimaal georiënteerde vlakken onder wisselende (beschaduwing &) belichtingsomstandigheden waren ook een onderzoeksthema.

 Onderzoek en ontwikkeling EV technologie
Onderzoek aan de technologie van elektrische vaartuigen en voertuigen heeft zich vooral op systeemnivo afgespeeld en zich gericht op efficiency & levensduur en daarmee op actieradius en kosten.
 
Onderzoek en ontwikkeling ten aanzien van implementatiefactoren
Het onderzoek betreft het verzamelen en interpreteren van zoveel mogelijk gegevens rondom het gebruikersgedrag. Dit betreft het gebruik van vaartuigen en voertuigen in recreatiegebieden en jachthavens, maar ook gebruik van elektriciteit in woningen en kantoren, en gedrag bij woonwerkverkeer en recreatieverkeer. Het onderzoek heeft zich eerst gericht op het maximaliseren van lokaal gebruik van zonnestroom in woning of kantoor met netaansluiting en een of meer EV laadpunten.
 
E-lab
Er werd tijdens het HSDE-project een speciaal onderzoekscentrum opgezet en ingericht dat gebruikt kon worden voor onderzoek, ontwikkeling, testen en demo’s zowel voor & door de onderzoeksinstelling zelf als voor het midden- en kleinbedrijf. Dit onderzoekscentrum is als het ware de landingsplek en praktijkomgeving van de onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten : E-lab. Het E-Lab is het laboratorium, kenniscentrum en applicatiecentrum waar het onderzoek werd gedaan en waar de onderzoekers hun thuis basis hebben. Het is ondergebracht bij NHL. In het E-Lab werden de onderzoeksfaciliteiten samengebracht.

Er werd nauw samengewerkt met andere NHL-kenniscentra. Studenten, docenten en onderzoekers betrokken bij het onderzoek deden hier een belangrijk deel van hun werk. Vanuit deze locatie werden ook veldexperimenten gecoördineerd en werd alle relevante data en informatie beheerd.
 
Kentallen
Looptijd project : 2011 – 4/2014
Omvang : 3 M€ waarvan 660 k€ eigenbijdrage NHL. Grotendeels NHL-uren.
Subsidie : PID en EFRO, provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden


Informatie

Wilt u meer weten over het project Virtueel Kenniscentrum Duurzame Energie neem dan contact op met:

Tjerk Jansma, projectbegeleiding TCNN
telefoon  06 - 41 88 93 70
e-mail      tjerkjansma@tcnn.nl