ICT in de jachtbouwketen


Van 2009 tot 2015 heeft TCNN uitvoering gegeven aan het project ICT in de jachtbouwketen. Hieronder staat het project beknopt beschreven.


Projectomschrijving

Ruim 20 jachtbouwers, toeleveranciers, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, HISWA en Nederlandse Jachtbouw Industrie hebben de handen ineengeslagen door samen met TCNN het project ICT in de jachtbouwketen te starten. Dit project had tot doel om door middel van slimme en unieke technologische toepassingen nieuwe inzichten op te leveren in een efficiëntere bouw van plezierjachten. Het gebruik van internettechnologie stond hierbij centraal.

Het project heeft het mogelijk gemaakt om de hele keten in de jachtbouw te laten samenwerken door middels optimalisatie en standaardisatie effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen te ontwikkelen. TCNN was projectleider en penvoerder van dit project.


Partners

Drie branche-organisaties, 2 kennisinstellingen, 11 jachtwerven, 7 ICT partners en 5 toeleveranciers nemen deel aan het project ICT in de Jachtbouwketen. Het project is geinitieerd door de HISWA en TCNN. Klik hier voor een uitgebreid overzicht van deelnemers.


Resultaten

Het project is uiteindelijk uitgevoerd met 27 projectpartners. Binnen het project zijn een 9 tal deelprojecten uitgevoerd en daarnaast is door 9 werven een eigen innovatief deelproject uitgevoerd, gevoed vanuit een van de andere deelprojecten. Hierdoor is een samenstelling van deelprojecten ontstaan, waarin samenwerking een grote rol heeft gekregen.

Lees hier de volledige eindrapportage van dit project


Informatie

Wilt u meer weten over het project ICT in de jachtbouwketen
neem dan contact op met:

TechnologieCentrum Noord-Nederland
telefoon    050 575 28 26
e-mail    info@tcnn.nl