IPC Lucy & Friends; meer dan een tentoonstelling


Van 2012 tot en met 2014 heeft TCNN uitvoering gegeven aan het project 'IPC Lucy & Friends; meer dan een tentoonstelling' Het doel van deelnemende bedrijven is gezamenlijk een reizende kindertentoonstelling Lucy & Friends op de markt te brengen. De uitdaging voor de bedrijven is de markt te overtuigen van hun unieke concept.


Projectomschrijving

Het IPC (Innovatie Prestatie Contract) project Lucy & Friends is een running protype van een interactieve tentoonstelling in de vorm van een dwaaltuin met als onderwerp de relatie tussen kind en (huis)dier.

Met behulp van intelligentie (RFID) in de ruimte kiest ieder kind een eigen route en doet zo verschillende ervaringen op. Het gebruik van ruimtelijk en tijd gerelateerde metingen en de inzet van real-time groeiende profielen biedt nieuwe vormen van interactie en stelt specifieke eisen aan de wijze van kennisoverdracht en realisatie van de inhoud en de vormgeving.

Het running prototype laat zien dat de interesse van het kind bepaalt wat hij of zij te zien/doen/horen krijgt. Ieder bezoek is op deze wijze een unieke ervaring.


Partners

11 MKB ondernemers namen deel aan dit project, hiervan kwamen er 6 uit Noord-Nederland. Het merendeel van de bedrijven is bekend met traditionele vorm van bedenken, vormgeven en realiseren van tentoonstellingen. Dat doet ieder bedrijf voor diverse branches; retail, beurzen en manifestaties en de erfgoed sector.


Resultaten

Zes noordelijke MKB’s hebben samen met een aantal andere bedrijven een prototype gebouwd van een snel op te bouwen kinderexpositie. Onder de naam ‘Pure Veerkracht’ is in het natuurhistorisch museum te Rotterdam een demo tentoonstelling ontwikkeld over stadsnatuur. Hier kunnen kinderen zelf kiezen hoe ze door de wereld van de stadsnatuur worden geleid, wat ze als heel leuk hebben ervaren. Deze kinderexpositie is nog ongeveer 3,5 jaar te beleven.

Wat maakt de kinderexpositie uniek? 

Intakezuil 
De kinderen voeren bij het begin van de tentoonstelling via een intakezuil hun gegevens en voorkeuren in, waardoor ieder kind een eigen expositie krijgt. De expositie is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar waarbij ze aan de hand van hun eigen keuze door de wereld van de stadsnatuur worden geleid. De kinderen worden op bepaalde punten bij een beeldscherm begroet met hun eigen naam en krijgen eigen opdrachten. Bij het maken van deze opdrachten worden ze op een slimme manier getrokken naar de desbetreffende display doordat deze bijvoorbeeld subtiel oplicht. Dit gebeurt door RFID technologie. 

RFID Technologie 
Door middel van RFID technologie kunnen bezoekersbewegingen gevolgd worden. Op die manier kan er inzicht worden verkregen bij welke displays de kinderen langer blijven staan en bij welke heel kort. Dit is enerzijds interessant voor het museum, doordat het waardevolle informatie oplevert, waarop de expositie eventueel aangepast kan worden. Met inhoudelijke kennis over collectie en analyse van eerdere bezoekersbewegingen kunnen bezoekersprofielen en verbanden tussen objecten worden opgesteld en benut. Anderzijds is dit interessant voor het onderwijs. Uit deze data kan veel worden afgeleid over onder andere de concentratie van de kinderen en dit zou meegenomen kunnen worden in het onderwijsprogramma. 

Specifieke bouw 
Het prototype is gebouwd van meubilair dat degelijk en duurzaam is en waarin de techniek op een efficiënte manier verwerkt is zonder obstakels op de vloer. De bouw is elementair opgebouwd zodat het geheel eenvoudig en snel te verplaatsen is. Er zijn vitrinedelen ontwikkeld die per module uit te breiden zijn. Deze elementen zijn snel op te bouwen. De gehele expositie is in een week opgebouwd en kan binnen twee dagen worden ingericht. Voor een normale opbouwperiode van een expositie geldt een periode van minimaal een aantal maanden. Er zijn smartboxen ontwikkeld, waarin de expositie-items geplaatst kunnen worden en ook tijdens het vervoer in kunnen blijven staan. In deze smartboxen kan bovendien de temperatuur geregeld en bijgehouden worden. Kortom de smartbox is ook een (intelligente) vitrine geworden waardoor uiteindelijk de kosten van het verplaatsen van deze expositie zullen dalen.
Afbeelding2GOED      Afbeelding1GOED


Over het project Lucy en Friends 
Een consortium van 11 ondernemers heeft samen met de Rijksuniversiteit Groningen onder penvoerderschap van TCNN het samenwerkingsproject “Lucy & Friends” met succes uitgevoerd en afgerond. Het doel van het project ‘Lucy en Friends’ was het ontwikkelen van een reizende kindertentoonstelling die onder de naam 'Pure Veerkracht' in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is neergezet. Het project is mede gefinancierd door de IPC-regeling (innovatie prestatie contract) van RVO. Er hebben meerdere bedrijven waaronder 6 MKB’ers uit Noord-Nederland (DeFine, Di Colore Design Group, OpMaat, Lichtpunt Theatertechniek, De Vries Interieur Metaal en Wind Internet) met elkaar samengewerkt in dit project.


Informatie

Wilt u meer weten over het project Lucy & Friends neem dan contact op met:

TechnologieCentrum Noord Nederland
telefoon       050 575 28 27
e-mail          info@tcnn.nl