MariTIM


Het project MariTIM, Maritieme Technologieën en Innovaties – Modelregio Duitsland/Nederland is een interregionaal samenwerkingsproject op het gebied van maritieme ontwikkeling en netwerkvorming.


Projectomschrijving

Naast het uitbreiden van de grensoverschrijdende maritieme netwerken ligt het inhoudelijke zwaartepunt op onderzoek en ontwikkeling van maritieme scheepsaandrijvingssystemen. Hierbij ligt de focus op de binnenvaart, kustvaart en passagiersvaart.

De volgende innovatieprojecten zullen worden gerealiseerd:

Wind Hybrid Coaster
Windondersteunde hybride scheepsaandrijvingen: Ontwikkeling van innovatieve lichte zeilrotoren met hoog vermogen voor de kustscheepvaart.

LNG Passenger Vessel
Onderzoek van technologische, infrastructurele en juridische voorwaarden voor de invoering van passagiersschepen die met vloeibaar gas worden aangedreven. Deze schepen kunnen met name in ecologisch gevoelige gebieden goed worden ingezet.

ECO2 Inland Vessel
Systeemvergelijking en nieuwe ontwikkeling van motoriseringsconcepten voor het Europese binnenschip van de toekomst, afhankelijk van het vaargebied, het vaarprofiel en het scheepstype.


Partners

De algehele coördinatie van MariTIM werd uitgevoerd door MARIKO, Maritimes Kompetenzzentrum in Leer, en mede-coördinator is TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN).

Naast betrokkenheid van de maritieme bedrijven en maritieme kennisinstellingen werd de MariTIM-coöperatie ondersteund door publieke overheden.


Informatie

Wilt u meer weten over het project MariTIM neem dan contact op met:
 
TechnologieCentrum Noord Nederland
telefoon       050 575 28 27
e-mail          info@tcnn.nl