DISC Turfpads


Doel is om een gezondere omgeving te creëren voor mens en dier in de grensoverschrijdende paardenstallen.


Projectomschrijving

In zowel Duitsland (Niedersachsen Emsland/Ostfriesland) als Nederland (Groningen, Drenthe en Friesland) zijn er veel activiteiten rond de hippische sport. Het belang is hier niet alleen recreatief maar ook professioneel en economische waarde voor de EDR regio.

Het project vindt plaats in nauwe samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse partners. Zowel Noordwest Duitse als Noord-Nederlandse paardenstallen profiteren van de nieuwe DISC bodembedekker en willen graag meedoen met de pilot. Onderzoek zal worden gedaan door zowel kennisinstellingen in Duitsland (Hochschule Emden/Leer) als in Nederland (Van Hall Larenstein Leeuwarden).

Materiaal zal geleverd worden door Nederlandse (Papierleverancier) en Duitse (turfleverancier) ondernemingen.
De pilot zal in verschillende stallen plaatsvinden in het Nederlandse en Duitse EDR gebied.
De activiteiten die in dit netwerkproject worden ondernomen zullen tot nieuwe business opportunity's in het Duits – Nederlandse grensgebied leiden.


Informatie

Wilt u meer weten over het project DISC neem dan contact op met:

TechnologieCentrum Noord Nederland
telefoon       050 575 28 27
e-mail          info@tcnn.nl