Speel je fit!


Het project Speel je Fit heeft als doel door middel van Speel je Fit games de gezondheid en het welzijn van ouderen te bevorderen en daardoor de kosten voor gezondheidszorg te reduceren.


Projectomschrijving

Een mogelijkheid om het welzijn van ouderen te bevorderen zijn de ‘’Speel je Fit’’ spellen. Het ontwikkelde ‘Mollenspel’, waar mollen verschijnen en terug de grond in geschopt moeten worden, is hier een voorbeeld van. Al deze spellen hebben als doel het maken van plezier, terwijl er tegelijkertijd gewerkt wordt aan mobiliteits-verbetering. De spellen zijn inzetbaar in een brede doelgroep, van jong tot oud.

Het doel is om een project te ontwikkelen waarin zowel commerciële als maatschappelijke waarden aan de orde zijn. Commercieel: recreatief vermarkten van spellen. Maatschappelijk: gezondheid en welzijn met daarmee besparingen van kosten voor de gezondheidszorg. In het project waar 3 spellen verder worden ontwikkeld wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende sectoren (Techniek en Zorg) met een sterke focus voor innovaties in de zorg. Denk hierbij aan sensortechnologie, zodat men ook de eigen gezondheid kan monitoren na of tijdens het gebruik van de games. Het betreft de volgende drie spellen:

  • Het Mollenspel, zoals hierboven beschreven; met mogelijkheden om spelenderwijs valpreventie te versterken, maar eventueel ook in te zetten bij het op peil houden van “het bewegingsapparaat” en te benutten bij revalidatie bv. in de praktijk van een fysiotherapeut;
  • De OmniRift, gebaseerd op de “virtuix omni” in combinatie met de “occulus rift”. Vooral bedoeld als (fysieke en virtuele) game voor jongeren maar zeker ook voor ouderen. Het spel kan bijvoorbeeld gebruikt worden om bewegingsgedrag bij mensen bij te stellen maar wordt ook gebruikt voor mensen die moeten leren lopen met een prothese. Hier kan tevens sensortechnologie (waaronder bewegingssensoren of een bewegingsscan) ingezet worden;
  • De Kinfit is gebaseerd op de Kinect waarvoor spellen met name voor ouderen ontwikkeld zijn, zoals de “Vossenjacht” en “iLift”. Met “fun” en competitie worden ouderen niet alleen gestimuleerd actief te zijn, maar wordt ook verkeerd beweeggedrag gecorrigeerd.

Er is gewerkt aan een projectvoorstel in het kader van OP EFRO wat zich richt op het stimuleren van innovatie en valorisatie in het MKB. In het projectvoorstel zijn hierboven beschreven werkpakketten geformuleerd. De projectgroep (bestaande uit ondernemers en kennisinstellingen) is op zoek naar ondernemers/ partners die in het project willen participeren bij:

1. Het verder uit ontwikkelen van de spellen;
2. Het testen van de spellen in een testomgeving ;
3. Het benutten, testen en ontwikkelen van meetinstrumenten
4. Het uitvoeren van onderzoek naar beleving en mobiliteitsverbetering bij toekomstige klanten /afnemers

 


Informatie

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met:

TechnologieCentrum Noord-Nederland
Telefoonnummer           050 575 28 26
Email                             info@tcnn.nl