Seacurrent


Het project Seacurrent is een samenwerkingsverband om een innovatieve methode van elektriciteitsopwekking uit rivier- en getijdenstromingen verder te ontwikkelen en de werking ervan in de praktijk te bewijzen.


Projectomschrijving

SeaCurrent, Goos Watersport en de Rijksuniversiteit Groningen vormen een samenwerkingsverband om een innovatieve methode van elektriciteitsopwekking uit rivier- en getijdenstromingen verder te ontwikkelen en de werking ervan in de praktijk te bewijzen. Het project heeft financiële ondersteuning gekregen vanuit het regionale innovatie programma Fryslân Fernijt.

Youri Wentzel, oprichter en eigenaar van SeaCurrent, kwam tijdens een zeiltocht naar Denemarken op het idee om een alternatieve methode te ontwikkelen voor het oogsten van getijdenenergie rondom kuststreken. Voor het oogsten van getijdenenergie zijn momenteel al diverse technieken beschikbaar maar deze zijn primair ontworpen voor relatief hoge stroomsnelheiden (groter dan ca. 2,5 m/s). Het aantal locaties van het type ‘hoge stroomsnelheid’ is wereldwijd echter beperkt en zodoende blijft een groot deel van deze zeer voorspelbare duurzame energiebron onbenut.

Uit een intensieve onderzoeksfase blijkt dat de SeaCurrent methode, gebaseerd op Kiting (vlieger) techniek, aanzienlijke voordelen biedt ten opzichte van bestaande technieken. De methode onderscheidt zich van de concurrenten op basis van efficiëntie en werkt al optimaal bij lage stroomsnelheden. Hierdoor is het mogelijk om op milieuvriendelijke wijze elektriciteit op te wekken op locaties waar dit voorheen niet mogelijk was. Een ander voordeel is dat de installatie zich volledig onder het wateroppervlak bevindt en er zodoende geen horizonvervuiling optreedt. Op basis van deze zaken is besloten om het concept te octrooieren en voor de ‘proof of principle’ fase een samenwerkingsverband te vormen waarbij TCNN een leidende rol heeft gespeeld.

Binnen het samenwerkingsverband vervult SeaCurrent de rol van penvoerder en draagt zorg voor de detail engineering. De RUG zal onder leiding van Prof. Dr. E.J. Stamhuis – Instituut voor Energie en Duurzaamheid (ESRIG) – het concept op wetenschappelijke wijze doorrekenen. Via rapid prototyping en 3d-printing worden componenten gerealiseerd, die in het RUG stromings-laboratorium worden getest en geoptimaliseerd. Deze componenten vormen de basis voor het door Goos Watersport te bouwen prototype. Goos Watersport voegt, naast specialistische technische maritieme knowhow, hoogwaardige kennis toe op het gebied van composietontwikkeling en -productie. Prototype testen zullen vervolgens worden uitgevoerd bij internationaal toonaangevende waterbouwkundige laboratoria. Daarnaast worden testen uitgevoerd in een natuurlijke omgeving om de operationele condities zo dicht mogelijk te benaderen. TCNN doet het projectmanagement en administratie van dit project in opdracht van penvoerder SeaCurrent.

Doelstelling is om een eerste schaalmodel te realiseren wat vervolgens uitvoerig getest zal worden. In deze periode zal onder andere worden bepaald hoeveel energie daadwerkelijk met deze manier van energiewinning gewonnen kan worden (theorie versus praktijk). Parallel worden er voorbereidingen getroffen voor de volgende projectfase waarbij, weliswaar nog niet op volledige schaalgrootte, de ontwikkeling van een energieopwekkend demonstratiesysteem op het programma staat. Dit demonstratiesysteem wordt bij voorkeur geplaatst in Noord Nederland.Informatie

Wilt u meer weten over het project, neem dan contact op met:

Tjerk Jansma
Projectmanager
tjerkjansma@tcnn.nl
06 - 41 88 93 70