Paniek?

De ING Innovatie Index biedt Noord-Nederland kansen!

Beste lezers,

Onlangs kwam een nieuwe versie van de ING Innovatie Index uit https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/jouw-provincie/regios-met-elkaar-vergeleken/hoogste-innovatie-vermogen-in-randstad.html.

Hierin wordt beschreven dat de Randstad-provincies beschikken over het hoogste innovatievermogen. De provincies Drenthe en Friesland zouden achterblijvers zijn en Groningen tot de subtop behoren. De 5 indicatoren waarop gescoord wordt zijn jeugdpotentieel (als tegenhanger van vergrijzing), competenties (opleidingsniveau), bedrijvendynamiek (bedrijfsoprichtingen en –opheffingen), flexibiliteit (aantal zelfstandige ondernemers) en innovatieve investeringen (gemeten naar patentaanvragen).

Mooi dat de provincie Groningen tot de ‘subtop’ behoort waarbij alle eer toekomt aan de stad Groningen met een grote hoogopgeleide jonge studentenpopulatie. Maar moeten we nu in zak en as zitten vanwege het Groninger Ommeland en de provincies Drenthe en Friesland?

NEE! Maar er moet een ‘tandje’ bij! Er worden namelijk hele mooie kansen voor Noord-Nederland geschetst. Zo moeten we (nog steeds) met man en macht de braindrain van Noord-Nederland naar elders beperken, lopen we met de energietransitie als antwoord op het klimaatakkoord voorop, ontstaan er steeds meer kenniscentra in onze regio en bieden waterstofeconomie, elektrificatie van de chemie, groene vezelchemie, high tech maakindustrie, ICT en flexibiliteit uitstekende uitgangspunten!

Een Brainport rond Eindhoven met een snelgroeiende hightech maakindustrie is daar de belangrijkste bron van innovatie. Maar kenniscentra rond Philips Drachten of Avebe (Zernike) zijn ook fantastische innovatie broedplaatsen, naast kenniscentra gelieerd aan kennisinstellingen. Ik vermoed overigens dat de vindingen/patenten van Philips Drachten waarschijnlijk bij Noord-Brabant worden geteld in plaats van Noord-Nederland!

Nog een laatste punt uit het ING-rapport: ‘personeelstekorten belemmeren innovatie nog niet’ maar anders geformuleerd geeft een kwart van de ondernemers aan dat vanwege de krapte op de arbeidsmarkt de eigen investeringen in innovatie de komende jaren zullen toenemen!

Er is dus veel “Werk aan de Winkel!”

Het volledige rapport van ING treft u hier aan:

https://www.ing.nl/media/ING_Hoogste%20innovatievermogen%20in%20Randstad%20280918_tcm162-155435.pdf

Overigens ook in deze TCNN-nieuwsbrief weer mooie resultaten die het MKB in de regio heeft bereikt!

Met vriendelijke groet,

Wytze G. Rijke
Directeur TCNN