Crossover­projecten betreffende Ris3 Thema’s

Als expertisecentrum voor innovatie en ondernemerschap richt TCNN zich op het ondersteunen van projecten die de regionale economie stimuleren en bijdragen aan de transitie naar een duurzame en kennisintensieve economie. Een belangrijk aspect van deze projecten is dat ze vaak raakvlakken hebben met meerdere van de vier transities die worden geïdentificeerd in de RIS3 van 2021-2027.

Waar ligt jouw focus?

Crossover projecten

Deze projecten worden ook wel crossover projecten genoemd, omdat ze zich richten op het integreren van kennis en expertise uit verschillende transities en focusgebieden. Zo kan een project bijvoorbeeld gericht zijn op het ontwikkelen van slimme steden die gebruik maken van nieuwe digitale technologieën om duurzaamheid te bevorderen. Of een project kan zich richten op het verminderen van afval door middel van het ontwikkelen van nieuwe technologieën en circulaire productieprocessen.

Door de nadruk te leggen op crossover projecten kan TCNN de synergie tussen verschillende transities en focusgebieden versterken en innovatieve oplossingen ontwikkelen voor complexe vraagstukken. TCNN werkt nauw samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden om deze projecten te ontwikkelen en te implementeren. Door deze samenwerking kunnen projecten profiteren van de diverse expertise en kennis die beschikbaar is in de regio en kan er sneller vooruitgang worden geboekt.

Een belangrijk voordeel van crossover projecten is dat ze bijdragen aan een meer holistische en geïntegreerde aanpak van innovatie en economische ontwikkeling. Door de verschillende transities en focusgebieden te combineren, kunnen nieuwe marktkansen ontstaan en kan de concurrentiepositie van regio's worden versterkt.

Belangrijke bijdrage aan economische ontwikkeling

In samenwerking met haar partners zal TCNN zich blijven inzetten voor het ontwikkelen van crossover projecten die bijdragen aan de transitie naar een duurzame en kennisintensieve economie.

Door zich te richten op innovatieve oplossingen en het integreren van kennis uit verschillende transities en focusgebieden, zal TCNN een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de economische ontwikkeling van de regio.

Onze specifieke aandachtspunten

Crossover­projecten betreffende Ris3 Thema’s

Autonoom varen

Watertechnologie

Winning van olie, gas en duurzame energie op zee

Klimaatneutraal

Geluidreductie

Ballastwaterbehandeling

Alternatieve voortstuwing

Enkele voorbeelden

Innovatieprogramma's

Enkele voorbeelden

Innovatiecases

Heb je een briljant idee en denk je

"Hoe nu verder"?

Heb je een nieuw product, een innovatieve dienst of een idee ter verbetering van een proces ontwikkeld? Je agenda overvol, je tijd schaars, aanvullende kennis nodig om jouw idee verder door te ontwikkelen. Dan zijn wij er om je te ondersteunen bij het realiseren van jouw idee!  
We gaan graag met je in gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. 

Een afspraak is zo gemaakt