Innovatiecases

TCNN ondersteunt Noord-Nederlandse MKB-ers bij het omzetten van creatieve ideeën naar mooie innovaties.  

Lees meer

Innovatiecases

Innovatie support

Innovatieprogramma's

Onze innovatiecases worden mogelijk gemaakt dankzij de begeleiding en met behulp van subsidies uit diverse programma's. Klik hier voor meer informatie over de verschillende programma's.

Bekijk de programma's
TCNN initieert, coördineert en (bege)leidt innovatieprojecten

De onmisbare schakel bij jouw innovatie

Expertise

Onze mensen beschikken over uitgebreide kennis van de door ons gekozen "Big Five" topsectoren en volgen de ontwikkelingen op de voet.

Subsidieregelingen

Onze mensen weten welke subsidieregelingen er actueel zijn en wie deze subsidies verstrekt.

Uitgebreid (innovatie) netwerk

Onze mensen beschikken over een zeer uitgebreid (innovatie) netwerk binnen het MKB alsmede over de juiste ingangen bij de (semi)overheden en kennisinstellingen.

Projectmanagement

Onze mensen voeren projecten op efficiënte en doeltreffende wijze uit, nemen een actieve rol in en gericht op concrete en zichtbare resultaten.