Innovatieve energieopwekker ‘TidalKite Power Plant’

Nederlandse bedrijf SeaQurrent® uit Fryslân heeft na een periode van intensief onderzoek in samenwerking met haar partners een innovatieve energieopwekker ontwikkeld: de TidalKite Power Plant.

In januari 2017 vonden de eerste tests met deze ‘multi wing’ onderwater vlieger plaats bij Onderzoeksinstituut MARIN te Wageningen. Partner Rijksuniversiteit Groningen richt zich op het theoretisch model en het uitvoeren van gespecialiseerde lab-testen voor de verdere optimalisatie van hydrodynamische eigenschappen van het systeem. Het geteste schaalmodel is in nauwe samenwerking ontworpen en gebouwd door het Friese innovatieve scheepstechnisch bedrijf Goos Watersport te Grou. TCNN voert het projectmanagement van het project uit.

Bewezen effectiviteit

Ing. Youri Wentzel, oprichter van SeaQurrent en uitvinder van de TidalKite Power Plant: ‘De effectiviteit van het systeem, gecombineerd met de lage kosten voor de bouw, de installatie en het onderhoud, kan voor een internationale doorbraak zorgen door elektriciteitsopwekking uit ondiepere kustwateren met lagere stroomsnelheden financieel aantrekkelijk maken’. De testresultaten laten zien dat we op het juiste spoor zitten en dit geeft zeer veel vertrouwen voor de toekomst. Prof. Dr. Eize Stamhuis van de Rijksuniversiteit Groningen: ‘De praktijktest van het prototype bij Marin toont aan dat de vlieger al grote krachten opwekt bij lage stroomsnelheden die in lijn liggen met de voorspellingen van het theoretische model’.

Hoe werkt de TidalKite Power Plant

Het gepatenteerde systeem bestaat uit meerdere subsystemen. De TidalKite onderwatervlieger heeft een simpel, maar robuust ontwerp en zit vol slimme elektronica. De vlieger zelf is met een kabel aan de zeebodem verankerd en perst vloeistof naar een hydromotor. De hydromotor bevat een generator die de groene elektriciteit opwekt. Het volledige systeem is zo ontworpen dat deze ecologisch verantwoord werkt en veilig is voor zeeleven. De TidalKite bestaat uit meerdere vleugels, waardoor deze in staat is om in één beweging een grote hoeveelheid energie te oogsten uit het langsstromende water.

Getijde-energie; voorspelbaar en altijd beschikbaar; onmisbaar in een toekomstig duurzaam en betaalbaar energiesysteem

SeaQurrents TidalKite Power Plant is een belangrijke aanvulling op bestaande technologieën die duurzame energie opwekken uit minder voorspelbare bronnen, zoals zon en wind. In tegenstelling tot zon en wind is getijstroming zeer voorspelbaar en altijd beschikbaar. Dit is belangrijk voor de stabiliteit en betaalbaarheid van het elektriciteitssysteem. In het huidige systeem zorgen fossiel gestookte centrales vaak nog voor de basislast elektriciteitsbehoefte. In de toekomst kan een substantieel deel van dit basislast vermogen vervangen worden door duurzaam opgewekte stroom uit getijde-energie, aangevuld met wind en zon.

Geschatte potentie

De totale markt voor energie uit getijstroming wordt tenminste geschat op een technische potentie van 100GW. Eén TidalKite Power Plant wekt 500kW op, genoeg om ongeveer 700 huishoudens een jaar lang van groene stroom te voorzien. Wanneer het systeem in serie wordt opgesteld kunnen projecten van tientallen tot honderden megawatts worden ontwikkeld waarmee een significante bijdrage kan worden geleverd het verduurzamen van onze elektriciteitsvoorziening.

Voortgang

Voor verdere (detail) ontwikkelingen wordt bijvoorbeeld ook naar Bionica gekeken. Bionica is het toepassen van kennis uit de biologie in de techniek om toegang te krijgen tot doorbraakinnovaties. TCNN voert het Interreg project Bionica in het MKB uit. Dit project biedt een out-of-the-box innovatiemethode aan waarbij gebruik gemaakt wordt van 4 miljard jaar natuurlijk bewezen technologie. De concrete ondersteuning bij de complexe technologische uitdagingen varieert van concept- tot aan prototype ontwikkeling.

In dit filmpje vertellen de mannen van SeaQurrent hun verhaal

Wil je meer weten over het Bionica in het MKB project?

Klik hier om de projectflyer te openen, ga naar Innovatieprogramma's  voor meer inforamtie.

Of neem direct contact op met:

Lyanne Ausema, Project Manager
M | +31 (0)6 - 27 08 71 64
E  | lyanneausema@tcnn.nl

  • Direct dit artikel delen: