Van analoog naar digitaal

Er is een ingrijpende transitie gaande naar een digitale economie die raakt aan elk maatschappelijk vraagstuk en elke sector. De kansen van Noord-Nederland liggen niet op het gebied van sleuteltechnologieën maar op het gebied van toepassing van digitale technologieën en daaruit afgeleide kansen. Deze transitieopgave werkt twee kanten op: het benutten van ICT-gerelateerde kansen en het aanhaken van mkb bij de digitaliseringstransities. De vier transities geven richting aan de uitvoering en nodigen uit tot samenwerking en creativiteit. De keuze voor transities en de aanpak via C-EDP en missies, stimuleert de ontwikkeling van nieuwe markten, bedrijven en producten en maakt het regionale innovatie-ecosysteem dynamischer, toekomstgerichter en flexibeler.

Waar ligt jouw focus?
Onze specifieke aandachtspunten

Van analoog naar digitaal

IoT - Internet of Things

Big Data - IT

Sensortechnologie

Robotisering

Blockchain

Additive manufacturing

3D en 4D printing

Artificial Intelligence machine Learning en Deep Learning

AR en VR - Augmented en Virtual Reality

Drones en autonome voertuigen

Nanotechnologie en - elektronica

Industriele biotechnologie

Enkele voorbeelden

Innovatieprogramma's

Enkele voorbeelden

Innovatiecases

Heb je een briljant idee en denk je

"Hoe nu verder"?

Heb je een nieuw product, een innovatieve dienst of een idee ter verbetering van een proces ontwikkeld? Je agenda overvol, je tijd schaars, aanvullende kennis nodig om jouw idee verder door te ontwikkelen. Dan zijn wij er om je te ondersteunen bij het realiseren van jouw idee!  
We gaan graag met je in gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. 

Een afspraak is zo gemaakt