Disclaimer

De informatie op de website van TCNN is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. TCNN streeft er naar de website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud steeds juist, volledig of actueel is.

TCNN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Deze website bevat links naar websites van derden die niet door TCNN gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites kan TCNN niet aansprakelijk worden gehouden. Dit geldt evenzo voor storingen, technische problemen, virussen of andere verstorende factoren.

Bovenstaande is ook van toepassing op de door TCNN uitgegeven digitale nieuwsbrieven.

 

Foto- beeldmateriaal - credits