Laatste nieuws Meer nieuws


Onze ambitie


TCNN is er van overtuigd dat een vitaal en dynamisch midden- en klein bedrijf (MKB) essentieel is voor de concurrentiekracht van de regio. Door het ons te richten op innovatie in het MKB en het verbinden van betrokken partijen dragen wij bij aan de economische groei en de Noordelijke drie provincies. Wij doen de dingen omdat wij erin geloven!

Onze activiteiten hebben onder andere de volgende resultaten opgeleverd: bij meer dan 250 projecten zijn nieuwe of verbeterde producten gerealiseerd; meer dan 40 projecten hebben tot kostenverlaging geleid; er zijn meer dan 2.900 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd en behouden.
Wij werken aan concrete samenwerkingsprojecten ofwel innovatieve clusterprojecten tussen het noordelijk MKB en de kennisinstellingen. Het gaat hier om technische, economische en bedrijfskundige haalbaarheidsstudies, technologieprojecten en specifieke workshops.


Partners van TCNN