Laatste nieuws Meer nieuws


De missie van TCNN


Het TechnologieCentrum Noord-Nederland staat voor economische versterking van Noord-Nederland en het Noord-Nederlandse bedrijfsleven, met name het midden- en klein bedrijf (MKB).

Onze activiteiten hebben onder andere de volgende resultaten opgeleverd: bij meer dan 250 projecten zijn nieuwe of verbeterde producten gerealiseerd; meer dan 40 projecten hebben tot kostenverlaging geleid; er zijn meer dan 2.900 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd en behouden.
Wij werken aan concrete samenwerkingsprojecten ofwel innovatieve clusterprojecten tussen het noordelijk MKB en de kennisinstellingen. Het gaat hier om technische, economische en bedrijfskundige haalbaarheidsstudies, technologieprojecten en specifieke workshops.


Partners van TCNN