Ruim 20 jaar ervaring

Project Management voor MKB en (semi) overheid

Onze ambitie is om dé Project Management partner voor het MKB en (semi) overheid in Noord-Nederland te zijn. Wij zijn er van overtuigd dat vitale en dynamische ondernemers essentieel zijn voor onze regio. Onze focus ligt op het begeleiden en realiseren van innovatieprojecten. Op deze manier dragen wij bij aan het aanjagen van innovatie in Noord-Nederland.

Wat is jouw ambitie?
De onmisbare schakel bij innovatie

TCNN initieert, coördineert en leidt innovatieprojecten voor en met het MKB

Wat is onze bijdrage?

Het aanjagen en realiseren van innovatieprojecten

En dat doet TCNN al ruim 20 jaar 

Actualiteit

Heb je een briljant idee en denk je

"Hoe nu verder"?

Heb je een nieuw product, een innovatieve dienst of een idee ter verbetering van een proces ontwikkeld? En is je agenda overvol, je tijd schaars en heb je aanvullende kennis nodig om jouw idee verder door te ontwikkelen? Dan zijn wij er om je te ondersteunen bij het realiseren van jouw idee!  
We gaan graag met je in gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. 

Een afspraak is zo gemaakt

Innovatie quotes

Hoe ziet ons DNA eruit

Wie zijn wij?

Visie

Het is onze overtuiging dat er op het vlak van innovatieontwikkeling voor de komende jaren volop kansen zijn. De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo; verduurzaming, elektrificering, digitalisering, vergroening en vergrijzing bieden het MKB mogelijkheden om hun concurrentiepositie te versterken.

Onze kernwaarden

We hebben onze visie vertaald naar kernwaarden. Transparantie, concreet zijn en beloftes waar maken. Deze kernwaarden staan centraal in onze werkwijze en zijn leidend in onze omgang met onze opdrachtgevers, partners, ons netwerk en onze collega’s. Hiermee geven we een helder beeld van wie we zijn en wat we doen.

Wat doen we?

Onze mensen voeren innovatie projecten op efficiënte en doeltreffende wijze uit, nemen een actieve rol in en richten zich op concrete en zichtbare resultaten. Wij zijn in staat om de middelen, de mankracht en het geld te mobiliseren.

Voor wie zijn we er?

Innovatie heeft de toekomst! Wij geloven in de kracht van innovatie en het creëren van nieuwe kansen. Wij zijn er voor de private en de publieke sector. Daarnaast weten wij de brug te slaan tussen beide sectoren.

Wij werken samen met