Groene Waterstof Booster

De Groene Waterstof Booster is een initiatief van een consortium van partijen, met Hanzehogeschool als penvoerder. 

De Groene Waterstof Booster is gericht op het neerzetten van een open innovatie omgeving op EnTranCe, de energieproeftuin in Groningen. NV Nederlandse Gasunie en GasTerra nemen als financiele partners deel. Het programma wordt ondersteund door SNN.

 

Doel van het programma

Het bouwen van een innovatief ecosysteem voor ontwikkelingen op het gebied van waterstof in Groningen, Drenthe en Fryslân. Dát staat centraal in het samenwerkingsproject de Groene Waterstof Booster van de Hanzehogeschool Groningen en verschillende noordelijke bedrijven. Het project dat gehuisvest is op EnTranCe – Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen, draagt hiermee bij aan de beweging naar een circulaire, duurzame economie. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ondersteunen dit initiatief gezamenlijk met een subsidie van 1,2 miljoen euro.

Wat is Groene Waterstof?

Groene waterstof wordt gemaakt door water door middel van electrolyse te scheiden in waterstof en zuurstof. Daarbij wordt groene, duurzame elektriciteit gebruikt, die is opgewekt met zonnepanelen of windmolens. Op die manier wordt elektriciteit omgevormd tot gas. Waterstof wordt gebruikt om bijvoorbeeld duurzaam opgewekte stroom op te slaan, duurzaam vervoer te realiseren, om als brandstof in verwarmingsketels of als grondstof voor de chemische industrie te dienen of voor het gebruik van mobiele toepassingen.

Samenwerking

De Groene Waterstof Booster is een samenwerkingsproject van de Hanzehogeschool Groningen (penvoerder) samen met partners als: VNO-NCW Noord/MKB Noord, Noorderpoort, DNV-GL, RENDO, Kiwa, TCNN, Solarfields, NAM, STORK, BAM Infra, New Energy Coalition, GasTerra en N.V. Nederlandse Gasunie. Wij participeren, wisselen kennis uit en delen ons netwerk met elkaar.

Onze rol in het Groene Waterstof Booster project

Vanuit onze expertise als project management bureau voor innovatieve ontwikkelingen binnen het MKB hebben wij de rol  binnen dit project om de voucher aanvragen te begeleiden.

Wil je meer weten over het Groene Waterstof project?

Alle informatie over de Groene Waterstof Booster vind je op de website Neem dan contact op met:

Wytze Rijke, Managing Director TCNN

T | +31 50 575 28 26

E| wytzerijke@tcnn.nl

 

  • Direct dit artikel delen:

U heeft een fantastisch idee en dan?

Leg het aan ons voor