Doel leergang 'Orientatie Offshore Wind'

De Eemshaven heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een basis- en servicehaven voor de offshore windindustrie van formaat. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor de regio op het gebied van economie, innovatie en  werkgelegenheid. Er is veel behoefte aan goed gekwalificeerde werknemers met andere kennis, vakmanschap en soft skills. De beschikbaarheid van goed personeel (van ‘MBO tot MBA’) is een belangrijk aandachtspunt en knelpunt voor de sector, dat alleen maar groter zal worden. Met deze leergang hopen we de bekendheid en aantrekkingskracht van Offshore Wind en de Eemshaven te vergroten. In die zin is de leergang ook een voorbereiding op (verdere) studie of werk in offshore wind. 

10 bijeenkomsten

In 10 bijeenkomsten/seminars, verzorgd door de kennisinstellingen en bedrijven worden verschillende aspecten uit de supply chain van offshore wind (ontwikkeling, bouw, operation & maintenance) belicht. De insteek zal vaak technisch zijn maar ook bedrijfskundig en maatschappelijk. Innovaties zoals het gebruik van sensortechnologie, VR en robotica komen aan bod om te laten zien dat offshore wind een sector mét en ván de toekomst is.

• Duur: 10 bijeenkomsten van 16.00 tot 18.00 uur.
• Voorlichting 15 of 16 oktober.
• Daarna 1 bijeenkomst per maand, afsluiting in juni 2020.
• Op verschillende locaties in o.a. de Eemshaven, Delfzijl en Groningen.
• Combinatie van theorie en praktijk.
• Verzorgd door bedrijven en onderwijs.
• Kosten voor deelnemers: geen.

Doelgroep

  • Studenten mbo, hbo en universiteit;
  • Professionals / werknemers;
  • Docenten;
  • Overige geïnteresseerden

Beoogde resultaten

  • De leergang Oriëntatie Offshore Wind laat zien wat de sector te bieden heeft en wat het tot een interessante en aantrekkelijke branche maakt, ook voor hoger opgeleide studenten en werknemers. 
  • Dit project ontwikkelt bij de deelnemers een positief beeld t.a.v. offshore wind. 
  • Het geeft bekendheid aan de activiteiten van de bedrijven in de Eemshaven en de kennisinstellingen. 
  • Het is de eerste aanzet tot een community om kennis, informatie en ideeën te delen.
  • Tot slot is de leergang zelf een belangrijk resultaat. 

Partners

Het project is een initiatief van Noorderpoort, in samenwerking met Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen SeaportsNew Energy Coalition en DirkJan Hummel, projectmanager TCNN, vertegenwoordigt het NNOW. Daarmee zijn de belangrijkste stakeholders m.b.t. Human Capital & innovatievraagstukken in Offshore Wind in Groningen direct betrokken bij de aanvraag. Deze partijen zijn ook, samen met de provincie Groningen, de initiatiefnemers van de planvorming rond het Offshore Wind Innovatie Centrum (OWIC).

Wil je meer weten over het de leergang 'Oriëntatie Offshore Wind'?

Download hier de projectflyer of neem dan contact op met:

Dirk Jan Hummel, Project Manager 
M | +31 (0) 06 - 22 49 64 07

E  | dirkjanhummel@tcnn.nl

 

  • Direct dit artikel delen:

U heeft een fantastisch idee en dan?

Leg het aan ons voor