Economisch gaat het vooralsnog uitstekend?

Het MKB in Noord-Nederland is creatief en is volop aan het innoveren. In deze nieuwsbrief treft u mooie voorbeelden van MKB-projecten waarin hard aan innovatie wordt gewerkt

Beste lezers,

Even een korte economische update van het CBS van afgelopen week:

  • Aantal vergunde nieuwbouwwoningen laagste in drie jaar;
  • Koopwoningen 7,7 procent duurder in april;
  • Bijna 4 procent meer geïnvesteerd in materiële vaste activa in maart;
  • Omzet autosector groeit met 1,2 procent;
  • Consumptie huishoudens ruim 1 procent hoger in maart;
  • Vertrouwen consument verandert niet;
  • Industrie verwacht toch meer te investeren in 2019;
  • 60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen;
  • Omzet industrie 4 procent lager in eerste kwartaal 2019.

Is inmiddels de oververhitting van de economie maximaal?

“Producenten in de industrie hebben in het eerste kwartaal van 2019 4,0 procent minder omgezet dan een jaar eerder. De omzet nam voor het eerst na het derde kwartaal van 2016 af. De arbeidsmarkt in de industrie is nog steeds gespannen, in het eerste kwartaal stonden meer dan 23 duizend vacatures open. De omzetten van het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 worden gedrukt doordat bedrijfsactiviteiten die vorig jaar nog in Nederland plaatsvonden, verplaatst zijn naar een ander land” aldus het CBS.

Het lijkt erop dat de vraag blijft aanhouden maar dat het aanbod vanwege de krapte op de arbeidsmarkt achterblijft en er dus naar innovatieve (investeringen) en minder innovatieve (verplaatsen bedrijfsactiviteiten) oplossingen wordt gezocht.

Laten wij het maar bij innovatie houden! In deze nieuwsbrief treft u dan ook weer een aantal mooie voorbeelden aan van MKB-projecten, waarin hard aan de weg getimmerd wordt om met innovatie forse slagen te maken.

Zo ondersteunen we vanuit het Interreg Va programma “Bionica in het MKB” het Noord-Nederlandse bedrijf Biotransfer. Biotransfer werkt samen met de Rijksuniversiteit Groningen aan een demonstrator voor verbeterde kwaliteit van orgaantransplantatie. Lees hier meer over mogelijke doorbraakinnovaties op basis van de innovatiemethode die Bionica biedt.

Verder zijn er in ons Interreg Va programma “iPro-N, Intelligente Producten” veel Noord-Nederlandse MKB-bedrijven bezig geweest met slimme innovaties. Ervaar op donderdag 27 juni a.s. welke prototypes mkb’ers onder de vlag van het Europese Interreg project iPro-N hebben ontwikkeld. Op een dynamische projectenmarkt tonen ondernemers hun nieuwste intelligente producten en processen.

Ondervoeding bij ouderen is een serieus issue. Onlangs heeft TCNN het project Personalised Food afgerond. Mede dankzij een subsidie van de Provincie Fryslân zijn TCNN, Koopmans Meel, Bakkerij Breimer, Tante Luus, het Antonius Ziekenhuis Sneek en de kennisinstellingen Van Hall Larenstein en de Hanzehogeschool aan de slag gegaan om concrete nieuwe producten voor deze doelgroep te ontwikkelen, te testen en ook daadwerkelijk in te zetten in de dagelijkse zorg.

Ik wens u als trouwe lezer van deze nieuwsbrief

Met vriendelijke groet, ook namens alle medewerkers en betrokkenen van TCNN


Wytze G. Rijke

 

Verder in de TCNN nieuwsbrief van juni 2019: