Gebruik de kracht van Virtual Reality voor uw bedrijf

Met het oog op het ontwerp, de presentatie, het gebruik en het onderhoud van kostbare machines biedt virtual reality ongekende mogelijkheden gedurende de gehele levenscyclus van een product of machine. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om errors uit het ontwerp te halen. Verder leren gebruikers en monteurs tijdens virtuele trainingssessies een machine van haver tot gort kennen, voordat de machine daadwerkelijk in productie gaat. En lest best: het gebruik van virtual reality is ook financieel aantrekkelijk. 3D-printen van prototypes en het vervaardigen van veel testmachines behoren voortaan tot het verleden. Grote technologiebedrijven kunnen op deze manier veel geld besparen.

Tijdens de technologiekringbijeenkomst die TCNN samen met de Metaalunie organiseerde bij SMST in Drachten werd deze nieuwe technologie inzichtelijk gemaakt door Guido van Gageldonk, oprichter van Unit40. Vervolgens liet SMST de praktische toepasbaarheid hiervan zien. Ook waren er demonstraters en workshops over het belang van inzet van VR/AR om slimmer en effectiever te produceren.  Hieronder een aantal thema’s die de aandacht kregen:

- Simuleren van groepsprocessen

Door de druk van de dagelijkse bezigheden krijgen teams vaak niet de ruimte om met elkaar te kunnen experimenteren en zo te ontdekken welke processen voor succes zorgen. Simulaties kunnen hierbij helpen door een veilige abstracte omgeving te creëren waarin teams samen moeten werken om problemen op te lossen. Hoewel de simulatie vaak niets te maken heeft met de realiteit, laten teams dezelfde gedragingen zien als op de werkvloer en kan deze ervaring worden gebruikt om van te leren.

- Praktisch overzicht van virtuele mogelijkheden om uw proces te optimaliseren

Naast VR-brillen, digitale projecties e.d. zijn er nog veel meer mogelijkheden om processen te optimaliseren middels virtuele technieken. Veel van deze technieken zijn direct bruikbaar, zowel voor producteigenaren als voor industriële toeleveranciers. Denk hierbij aan het planproces, het programmeren van CNC-machines en robots, productie simulatie, 3D-scannen, productconfiguratie e.d.

- AR-projectie technologie voor flexibel en foutloos assembleren van gevarieerde productmix

Er zijn nieuwe AR-operator supportsystemen die goed ingezet kunnen worden voor het projecteren van werkinstructies. Met name in assemblage van een gevarieerde productmix kan het fouten voorkomen en de inleertijd verkorten. TNO vertelde wat deze AR-projectie technologieën inhouden en hoe ze ingezet kunnen worden in assemblage.

- AR en Digital Twin, groter dan VR? Ervaar het!

Er werd tijdens de demonstrator dieper ingegaan op de Digital Twin middels een verdiepende presentatie en er was een AR-voorbeeld op de HoloLens te zien. De HoloLens projecteert hologrammen in de echte fysieke wereld en integreert de virtuele wereld met de echte wereld. Het voordeel is dat het de echte wereld niet weghaalt zoals virtual reality-bril.

Al met al een succesvolle technologiekringbijeenkomst.