Granolareep met drop en chocolade tegen ondervoeding

Veel ouderen beleven door smaakverandering minder plezier aan eten. Personalised Food speelt hierop in met 10 nieuwe producten

Veel ouderen krijgen met smaakverandering te maken. Hierdoor beleven ze minder plezier aan eten en gaan ze daardoor (te) weinig eten, waarbij er een tekort is aan energie of voedingsstoffen. Dat leidt vervolgens tot een lager gewicht en het slechter functioneren van het lichaam. Bij ouderen speelt naast de afgenomen smaak ook ziekte en problemen met kauwen of slikken een rol bij verminderd eten.  Ondervoede patiënten herstellen minder snel van een ziekte of operatie en hebben meer complicaties, zoals infecties, decubitus en een vertraagde wondgenezing. Deze situatie kan tot een negatieve gezondheidsspiraal leiden. Dit veroorzaakt een langere opnameduur, verhoogd medicijngebruik, toename van de zorgcomplexiteit en afname van de kwaliteit van leven (bron: website Stichting Ondervoeding

Het Personalised Food project
In januari 2017 is TCNN daarom het project Personalised Food gestart. Mede dankzij een subsidie van de Provincie Fryslân zijn Koopmans Meel, Bakkerij Breimer, Tante Luus, het Antonius Ziekenhuis Sneek en de kennisinstellingen Van Hall Larenstein en de Hanzehogeschool aan de slag gegaan om concrete nieuwe producten voor deze doelgroep te ontwikkelen, te testen en ook daadwerkelijk in te zetten in de dagelijkse zorg. Onlangs is het project afgesloten met als resultaat een aantal succesvol ontwikkelde nieuwe producten.

De producten
De nieuw ontwikkelde producten zijn daadwerkelijk getest in de praktijk. Niet alleen op smaak maar ook op voedingswaarde, presentatie en houdbaarheid.  Een treffend voorbeeld is de onwikkeling van tussendoortjes zoals een ‘granolareep met drop en witte chocolade’. En een ‘brownie met framboos, munt, kaneelgranola’. Ontwikkeld door studenten Van Hall Larenstein, in opdracht van Tante Luus, gebakken door Bakkerij Breimer, ondersteund door  Koopmans en getest bij de clienten van het Antonius.

Hoe nu verder?
De uitkomsten van het project Personalised Food ondersteunt het Antonius verder in het doorontwikkelen van haar voedingsbeleid. Niet alle producten werden even hoog gewaardeerd door de clienten maar uit de test kwamen favorieten naar voren die het Antonius wil gaan inzetten in haar voedingsbeleid. De eiwitverrijkte broden die zijn ontwikkeld worden inmiddels dagelijks door Bakkerij Breimer geleverd aan het Antonius Ziekenhuis.

Met de provincie Fryslan zijn we in overleg over een vervolg. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een continue doorontwikkeling van nieuwe producten, aan een betere verbinding met de verpleegafdelingen en vooral ook aandacht voor de rol van nieuwe producten in het hele zorgproces. 

Informatie
Meer weten over Personalised Food en de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem contact op met:

TCNN
Telefoon:  050 575 28 26     
 e-mail:      info@tcnn.nl                                       

 

 

 

 

 

 

 

Verder in de TCNN nieuwsbrief van juni 2019: