Disruptieve technologieën in het Noord-Nederlandse MKB!

Disruptieve technologieën, dit zijn technologieën die bestaande sectoren en markten kunnen ontwrichten, zijn populair bij Noord-Nederlandse ondernemers!

Beste innovatie liefhebbers!

‘Disruptieve technologieën zijn populair bij Noord-Nederlandse ondernemers’: een fantastische header die direct mijn nieuwsgierigheid wekt. In de “Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2018”, een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), meldt hoogleraar Dries Faems dat Internet of Things, Sensortechnologie, Robotisering en Big Data vooral bij grotere en oudere MKB’ers wordt toegepast dan bij dan kleinere en jongere (hightech) MKB’ers.

Dat is interessant want vaak denken we dat disruptieve technologieën vooral worden toegepast door kleine hightech startups die vol dynamiek met een frisse blik naar specifieke sectoren of markten kijken. Dries Faems stelt dan ook dat “het gevestigde MKB niet braaf achter de geraniums blijft zitten, maar actief met deze technologieën aan de slag gaat om zo op nieuwe tendensen in de markt te kunnen inspringen”.

Voor TCNN weinig nieuws onder de zon: de hierboven bedoelde type gevestigde MKB-bedrijven investeren zeker actief in R&D en ontwikkelen hierdoor nieuwe producten of diensten op basis van allerhande verschillende baanbrekende technologieën. Wel hebben de ondernemers af en toe een zetje in de rug nodig en kan TCNN hier de helpende hand bieden. Het gaat tenslotte niet alleen om het scouten van nieuwe technologieën maar ook het toepassen hiervan in en het doorontwikkelingen van producten en/of diensten waar de markt interesse in heeft en waar uiteindelijk ook nog wat te verdienen valt!

Die helpende hand bieden we bijvoorbeeld in onze twee grensoverschrijdende MKB-programma’s: Bionica in het MKB en iPro-N.

De innovatiemethode Bionica sluit heel goed aan bij het gedachtengoed van disruptieve technologieën waar het Noord-Nederlandse MKB in de brede maakindustrie de komende jaren goed op in kan spelen met het ontwikkelen van nieuwe prototypes. Meer informatie over Bionica treft u in deze nieuwsbrief aan.

Binnen iPro-N kunnen intelligente producten worden ontwikkeld waarbij bijvoorbeeld Blockchain-technologie, 3D-printing, Smart Factory en Industrie 4.0 een belangrijke rol spelen: van de eerste conceptontwikkeling tot het vervaardigen van een werkend prototype. Meer informatie over i-Pro-N treft u hier in deze nieuwsbrief aan.

Niet onbelangrijk om te vermelden in deze nieuwsbrief is dat de uitgebreide bestuursstructuur van TCNN drastisch is herzien. Het bestuur van de stichting bestaat thans uit 3 leden: Louwe Dijkema als onafhankelijk voorzitter, Robert van de Leur op voordracht van VNO-NCW MKB Noord als vicevoorzitter en Folkert van der Meulen op voordracht van de N.V. NOM als penningmeester.

Het kan u niet ontgaan zijn: het bruist van de innovaties bij het Noord-Nederlandse MKB! Ik hoop dat middels deze nieuwsbrief ook weer nieuwe ideeën ontstaan en mocht u nog vragen hebben dan weet u ons te vinden!

Wie meer over de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2018 wil lezen klik hier.

Met vriendelijke groet en alvast een goede zomervakantie!

Wytze G. Rijke
Directeur TCNN
 

Verder in de TCNN nieuwsbrief – Juli 2018