TCNN presenteerde op 7 juni jl. het Inn2Power project bij 'North Sea Offshore (NSO) - Energy Trasition and the North Sea' in Den Helder

Hierin werden de voordelen die bedrijven in de supply chain offshore wind kunnen hebben als ze in dit programma gaan participeren gepresenteerd.

Op 7 juni jongstleden was TCNN – Inn2Power uitgenodigd om te participeren op het North Sea Offshore (NSO)  in Den Helder. Het thema van de vierde editie van de NSO was Energy Transition and the North Sea, en de kansen die dit oplevert voor de Noord Nederlandse havens. Tijdens het ochtendprogramma stonden er bedrijfsbezoeken gepland bij o.a. CHC Helicopters, Damen en Onstream Projects. Na de lunch begon het symposium waarin verschillende sprekers hun kennis over actuele thema’s deelden met het publiek. De dag werd afgesloten met een geslaagde netwerkborrel in de Kampanje op Willemsoord.

Vooraf heeft TCNN aangeboden een presentatie te verzorgen over het Inn2power project en de voordelen die bedrijven in de supply chain offshore wind kunnen hebben als ze in dit programma gaan participeren. In de ochtend zijn er tijdens twee werksessies in totaal 50 deelnemers meegenomen in de mogelijkheden voor ondersteuning bij grensoverschrijdende samenwerking in de Offshore wind industrie. Het zichtbaar maken van MKB bedrijven met specifieke dienstverlening in een internationaal speelveld is voor veel bedrijven een kans. Veel deelnemers reageerden enthousiast en wilden graag ter plekke ingeschreven worden. De informatie dat er ook een internationale MBA Offshore wind, gesteund door de vijf deelnemende clusterorganisaties, in het najaar wordt gestart, werd ook als zeer interessant ervaren. In het najaar zullen we dergelijke workshops blijven geven, beginnende tijdens Hamburg Wind Energy beurs in september 2018. TCNN is daar met NNOW (Noord Nederlandse Offshore Wind) cluster, samen met vier leden (Arvick, SiriMarine, Hice en Kwint) te vinden in Hal 4.

Dirk Jan Hummel

TCNN – Inn2Power