Leergang Circulaire Economie

Op 7 december zal de tweede bijeenkomst van de Leergang Circulaire Economie plaatsvinden met als onderwerp materialen en grondstoffen kringloop. Gastheer is Vepa uit Emmen, een koploper in de meubelbranche op het gebied van het realiseren van een maximale circulaire inrichting. Het circulair bedrijf genaamd OPNIEUW! sluit naadloos aan op het gedachtengoed van Vepa. OPNIEUW! dat 100% circulair als basis heeft en in zijn bedrijfsdoelen heeft opgenomen laat op deze bijeenkomst zien hoe ze het doen. Verder vertellen het Drenthe College en NHL Stenden meer over het ontwikkelde Keuzedeel Duurzame Kunststoffen en de samenwerking tussen beide instellingen.

Materialen en grondstoffen kringloop.

Met duurzame circulaire grondstoffen en materialen een maximale circulaire inrichting realiseren. Dat is exact wat het bedrijf Vepa in Emmen al jaren doet. Van modulair ontwerp, de keuze van (bio) grondstoffen, productie zonder afval, tot onderhoud en hergebruik. Van lineair naar circulair produceren is in de gehele organisatie inmiddels volledig doordrongen. Het maakt Vepa als 100% Nederlands bedrijf, een van de koplopers in de meubelbranche. Hoe? Dat laten ze graag zien. Waarbij het ontwerpen en produceren van hun meubelen niet het enige is, ze zijn ook maatschappelijk betrokken! De focus ligt hierbij niet alleen op de aarde, maar vooral ook op de rol voor mens en maatschappij.

Het circulaire bedrijf genaamd OPNIEUW! sluit naadloos aan op het gedachtengoed van Vepa. OPNIEUW! dat 100% circulair als basis heeft en in zijn bedrijfsdoelen heeft opgenomen dat sociale winst en ecologische winst net zo belangrijk is als financiële winst, en daarbij gericht is op CO2 reductie, energiereductie en grondstofreductie. Graag laten ze zien hoe ze dat doen. En wel bij en samen met Vepa in Emmen. Eigenlijk een heel logische keuze. Immers samen kun je enorm duurzame stappen maken.

Het Drenthe College en NHL Stenden hebben gezamenlijk een Keuzedeel Duurzame Kunststoffen ontwikkeld. Dit Keuzedeel wordt gegeven aan verschillende mbo-instellingen. Er wordt stilgestaan bij hergebruik en keuze van (natuurlijke bio) grondstoffen en materialen. Tijdens deze tweede sessie van de Leergang Circulair gaan beide kennisinstellingen alles vertellen over de inhoud van het Keuzedeel en de samenwerking tussen beide instellingen!