Een idee en dan?


Stel: u heeft een idee of juist een uitdaging...

Bijvoorbeeld uw processen, producten of diensten aanpassen of geheel nieuwe willen ontwikkelen. Maar u heeft daar zelf geen tijd voor en misschien zelfs wel niet de juiste know how in huis voor zo'n innovatie.


U loopt tegen verschillende vragen aan!

Hoe gaan collega ondernemers hiermee om? Zijn zij bereid om conculega's een handje te helpen? Bestaat open innovatie ook voor MKB-ers?
Welke kennisinstellingen zouden naast andere ondernemers mee kunnen helpen een oplossing te vinden? U zoekt toegepaste kennis!
Daarnaast zijn er technische en economische risico's, zou daar misschien een subsidiepotje voor zijn?


Kan TCNN dit samen met u organiseren?

TechnologieCentrum Noord-Nederland initieert, coördineert en leidt (grote) technologische innovatieprojecten tussen clusters van bedrijven en kennisinstellingen.

  • TCNN heeft een uitstekend netwerk met daarin zowel MKB als kennisinstituten. De projectmanagers van TCNN gebruiken dit netwerk om het MKB te mobiliseren en interesseren voor deelname in consortia in technisch innovatieve projecten.
  • Medewerkers van TCNN hebben inhoudelijke domeinkennis op het gebied van: agro/food, health, energie, maritiem/jachtbouw, metaal-elektro, mechatronica en water.
  • TCNN heeft een goede kennis van een aantal specifieke subsidieregelingen en heeft een goede naam bij subsidieverstrekkers.
  • TCNN voert projecten op een bedrijfsmatige, efficiënte wijze uit en zit als organisatie op een relatief laag kostenniveau.