Doel van het programma

Het project ‘Bio-economie in de Non-Food sector’ heeft tot doel om de regionale grensoverschrijdende biobased economie en daarbij de instellingen en MKB bedrijven die in deze keten actief zijn verder te ontwikkelen.


Doelen zijn:

  • Ontwikkeling van een groene productiestructuur in de EDR door biobased bouwstenen voor materialen en chemicaliën. 
  • Ontwikkeling van biobased producten voor non-food markten.
  • Netwerkvorming tussen hogescholen, Centers of Competence en universiteiten op het gebied van bioeconomie. 

De werkpakketten

Het project bestaat uit vier werkpakketten:

  • Nieuwe materialen & innovatieve producten
  • Nieuwe groene routes
  • Biobased producten voor de woningbouw 
  • Kennistransferprojecten

Per werkpakket zijn verschillende deelprojecten ontwikkeld met uiteenlopende thema’s, waarin bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk nieuwe biobased producten en toepassingen ontwikkelen. Naast deze gedefinieerde deelprojecten omvat het project nog een open gedeelte dat zich richt op ondernemers (MKB) met nieuwe innovatieve ideeën. Het MKB kan in aanmerking komen voor steun ten behoeve van haalbaarheidsstudies en projecten gericht op ketenontwikkeling en kennistransfer.

Deelnemen aan Bio-economie project

Doelgroepen van het project zijn alle bedrijven in de waardeketen; van de productie van gewassen, het aanleveren van materialen, de verwerking van deze materialen tot producten of tussenproducten tot het gebruik voor nieuwe, innovatieve producten met gebruikmaking van diverse procedés.

Via kennistransferprojecten worden de verschillende doelgroepen, professionals uit het MKB en studenten van informatie en scholing voorzien. Daarmee wordt gewaarborgd dat de informatie uit de projecten ook structureel wordt benut. In dit project gaat het om het bevorderen van coproductie en duurzame grensoverschrijdende samenwerking langs de gehele productieketen door te verbinden, te verdiepen en te verrijken.

Wil je meer weten over het project Bio-economie ?

Wil je meer weten of de mogelijkheden binnen het project Bio-economie, neem dan contact op met:

Lyanne Ausema, Project Manager

M| +31 6 - 27 08 71 64
E | lyanneausema@tcnn.nl

Dit project werd mogelijk gemaakt door:

  • Direct dit artikel delen:

U heeft een fantastisch idee en dan?

Leg het aan ons voor