Duurzame energie in de garnalenvisserij

Langdurig project duurzame energie in de garnalenvisserij.

Het programma is in mei 2011 gestart en had als doel zicht krijgen op de energiehuishouding aan boord van garnalenschepen. Door het schetsen van een duidelijk beeld van de huidige en aankomende wet- en regelgeving met betrekking tot de verschillende kansrijke scenario’s voor duurzame energie in de garnalenvisserij.

Het programma bestond uit verschillende onderdelen. Allereerst werd er een nulmeting op een aantal kotterschepen aangegeven wat het huidige energieverbruik en de uitstoot van een aantal gassen en fijnstof was. Vervolgens heeft er een exploitatiestudie van het kotterschip plaatsgevonden bij toepassing van nieuwe technologieën op het gebied van nieuwe brandstoffen, warmteterugwinning en soort motoren.

Naar aanleiding van de toen gewijzigde situatie werd er gekeken naar wet-en regelgeving, ontwerp, nieuwe mogelijkheden van energiehuishouding, infrastructuur en vastewalfaciliteiten. Die resultaten vormden de basis voor één of meerdere relevante praktijktesten en deze worden gebruikt voor het advies aan de vissers.

Partners

In dit programma werkte de Vissersvereniging Hulp in Nood samen met:

TCNN had de zorg voor de technische projectcoördinatie.

Wil je meer weten over het programma?

Neem dan contact op met:

TCNN
Stuur een e-mail
Bel ons op +31 (0)50-575 28 26

 

 

  • Direct dit artikel delen:

U heeft een fantastisch idee en dan?

Leg het aan ons voor