Het Inn2POWER programma

Het project is medegefinancierd door het Interreg Norh Sea Region en heeft als doel MKB-ers in de Offshore Wind Industry (OWI) uit de Noordzeeregio te ondersteunen bij het opzetten van innovatieve samenwerkingstrajecten.

Offshore Wind Industry belangrijke speler economische ontwikkeling North Sea Region

De Offshore Wind Industry is een belangrijke speler voor de economische ontwikkeling in de North Sea Region (NSR), met een hoog aantal MKB-ers, meestal opgenomen in clusters binnen de NSR.

Vaak ondervinden deze MKB-ers een nadeel dat, door schaalgrootte, ze worden uitgedaagd door complexe procedures en geconfronteerd met hoog oplopende kosten. Het opzetten van innovatieve samenwerkingsverbanden (regionaal, sectoraal en transnationaal) kan deze MKB-ers helpen om het beste te halen uit hun innovatieve capaciteiten en ze op een vlotte manier toegang te geven tot de beschikbare Offshore Wind Industry (OWI) faciliteiten.

De voordelen

Inn2POWER streeft ernaar om voor deze MKB-ers:

De clusters te versterken
Samenwerkingsverbanden en toegang tot nieuwe markten te ondersteunen (via bijvoorbeeld de ‘Company Directory’)
Innovatieve concepten rond haven logistiek uit te werken
Toegang tot de OWI test- en demofaciliteiten te vergemakkelijken (via bijvoorbeeld de website testfacilities.eu)
Beschikbaarheid van personeel en diens vaardigheden, competenties te verhogen en versterken

Partners

Binnen het Inn2POWER project wordt samengewerkt door elf partners uit vijf toonaangevende windclusters in de Noordzeeregio. De NOM heeft TCNN ingeschakeld om het projectmanagement handen en voeten te geven en Dirk Jan Hummel wordt door de Provincie Groningen ingehuurd als specialist Offshore Wind om de werkpakketten van inhoud te voorzien.

 

Dit project werd mogelijk gemaakt door:

Inn2POWER startte in oktober 2016 en loopt gedurende 4 jaar. Het project krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (50%) en van publieke en private financiering en wordt gecofinancierd door de Provincie West-Vlaanderen.

Wil je meer weten over het programma Inn2POWER?

Neem contact op met:

DirkJan Hummel, Project Manager

M | +31 6 22 49 64 07
E | dirkjanhummel@tcnn.nl

  • Direct dit artikel delen:

U heeft een fantastisch idee en dan?

Leg het aan ons voor