Doel van het project

De doelstelling van het project Olieverwijdering in Waddenzee en havens was het bouwen, testen en demonstreren van een tweetal innovatieve olieverwijderinssystemen waarmee olie van slibrijke zachte platen kan worden verwijderd waarbij zo min mogelijk schade aan en verstoring van de natuur ontstaat. Dit project werd mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.

Projectomschrijving

We wilden met het project Olieverwijdering in Waddenzee en havens de bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee, zoals een olieramp, verminderen of wegnemen.

Tegelijkertijd stimuleerden we de verdere ontwikkeling van de havens tot belangrijke nationale centra voor energie, offshore logistiek en maintenance voor olie, gas en windenergie op zee. Door toenemende economische activiteiten in de Waddenzeehavens en het omliggende gebied wordt de kans op olieverontreiniging en lekkage van gangbare scheepsbrandstoffen steeds groter.

Alle betrokken partijen, of het nu om Rijkswaterstaat, provincie of de havens gaat, zijn er vanuit hun verantwoordelijkheden en belangen bij gebaat om een dergelijke ramp te voorkomen. Temeer omdat de mogelijkheden op genezing op dit moment erg klein zijn. 

Door het ontwikkelen van twee innovatieve olieverwijderingssystemen kan binnenkort olie van slibrijke zachte platen efficiënt, effectief en met minimale schade worden opgeruimd. De voertuigen die zijn ontwikkelt zijn een amfibievoertuig en een rupsvoertuig. Bij het project zijn twee marktpartijen, Hanze Wetlands en BDSNHL Stenden Hogeschool en TCNN betrokken. Het project is in 2015 gestart en duurde 18 maanden. In juni 2017 zijn de voertuigen getest en zoals gebruikelijk verder gemodificeerd. 

Op 7 september 2017 is er een persbericht verstuurd met onderwerp: "Twee nieuwe voertuigen ontwikkeld in project "Oliebestrijding Waddenzee en Havens". Dit persbericht kunt u hier teruglezen.

Wilt u meer weten over het project Olieverwijdering Waddenzee & havens?

Neem dan contact op met:

TCNN
Stuur een e-mail
Bel ons op +31 50 575 28 26

 

  • Direct dit artikel delen:

U heeft een fantastisch idee en dan?

Leg het aan ons voor