De logistieke sector is belangrijkste en meest toonaangevende sector van Noord-Nederland

De logistieke sector is een van de belangrijkste en toonaangevende sectoren in Noord-Nederland. De positie van deze sector in onze regio en daarbuiten willen we met de community Logistiek gaan verbeteren en versterken. Noord-Nederland biedt daar volop kansen toe. De infrastructuur is goed, de arbeidsmarkt biedt potentieel over de gehele breedte en er is volop ruimte. Het Noorden kan zich hierin onderscheiden van de succesvolle logistieke hotspots elders in Nederland.

Noord-Nederland ontwikkelt zich tot de nummer 1 logistieke regio van Nederland

Op maandag 5 juni 2018 is in Fluitenberg het startsein gegeven voor TopDutch Logistics; een logistieke community die er voor moet zorgen dat Noord-Nederland zich gaat ontwikkelen tot de nummer 1 logistieke regio van Nederland. Bij deze community staan de ondernemers centraal. De drie Noordelijke provincies faciliteren en zorgen voor startkapitaal maar de ondernemers zijn in de lead en moeten zelf met een actieagenda komen. Een stuurgroep bestaande uit vier noordelijke logistieke ondernemers en VNO-NCW MKB Noord zal samen met geïnteresseerde bedrijven in de komende tijd een concrete actielijst uitwerken.


Dat er interesse is in deze ontwikkeling bleek wel tijdens de bijeenkomst. Meer dan 70 Noordelijke ondernemers waren bij de kick-off aanwezig en hebben, na een introductie van de ideeën en korte bijdrages van de drie Noordelijke Gedeputeerden Sander de Rouwe, Patrick Brouns en Henk Brink, gezamenlijk plannen gesmeed hoe deze ontwikkeling in de stroomversnelling kan komen. Aandachtspunten die in de komende tijd verder uitgewerkt zullen worden zijn bijvoorbeeld het verbeteren van stadsdistributie, de aantrekkingskracht voor webshops, meer multimodaal transport en het creëren van verladersplatformen.

De zes werkgroepen

E-commerce
Hoe kunnen we de diverse webwinkels in Noord-Nederland versterken en nieuwe partijen enthousiasmeren met een logistieke infrastructuur die voldoet aan de specifieke distributie-eisen van deze branche? Bij e-commerce ondernemingen draait het om de volumes. Slimme bundeling en een meer logistieke focus zou meer efficiency en hiermee betere marges kunnen betekenen. Scherp om gaan met transit-, booking- en cut off tijden en importstromen: wat kan efficiënt worden geoutsourcet: warehousing, orderpicking, packaging, fulfilment, etc. en wat houd je in huis?


Stadsdistributie
Hoe kunnen we bijdragen aan het ontwerp, de realisatie en succesvolle invulling van stadsdistributie? In de binnensteden wordt het krap: niet alleen de logistieke bewegingen nemen toe, er is ook behoefte aan ‘verblijfsruimte’ en schone lucht. De pakketlogistiek zal bijvoorbeeld exponentieel stijgen, hoe kunnen we concrete oplossingen aandragen die voorkomen dat regelgeving, vormgegeven in bijvoorbeeld venstertijden, voertuigvoorschriften en/of tol, te drukkend wordt.


Spoorvervoer
Hoe kunnen we het goederenvervoer per spoor vanuit Noord-Nederland verder activeren? Spoorvervoer is een belangrijke modaliteit alleen blijft het goederenvervoer over het spoor in Noord-Nederland achter. Welke kansen zijn er om vanuit bijvoorbeeld Veendam, Leeuwarden, Coevorden en Meppel meer goederen per spoor te vervoeren, en waar gaat dat heen en komt het vandaan? Hamburg, Baltic, Duisburg, Rotterdam of wellicht China? Hoe kunnen we hierin onderling samenwerken om die zaken op te pakken die individueel niet realiseerbaar zijn?


Waterwegen
Hoe kunnen we de Noord-Nederlandse waterwegen beter gaan benutten? Noord-Nederland heeft een uitgebreid waterwegennet. Congestie op de wegen en in binnensteden roepen om alternatieve oplossingen. Vervoer over water kan hier uitkomst bieden en is ook nog eens milieuvriendelijk. Maar welke lading is geschikt en hoe ‘verpakken’ we die? Welke retourvracht kan weer mee terug?


Arbeidsmarkt
Welke initiatieven kunnen we ontplooien om de huidige situatie het hoofd te bieden zodat logistiek Noord-Nederland de dienstverlening op een hoog niveau kan houden? Hoe bekend en aantrekkelijk is de logistieke sector, waar zitten de knelpunten? Hoe kunnen we meer jongeren interesseren om voor logistiek te kiezen? Zijinstromers, arbeidsmobiliteit, flexpool of (tijdelijke) uitwisseling: allemaal mogelijkheden die er voor kunnen zorgen dat we ook in de toekomst op goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers kunnen rekenen die trots zijn om in de logistieke dienstverlening te werken.


Verladersplatform
Hoe kunnen we lading slim bundelen zodat de efficiency en hiermee de footprint sterk verbeterd wordt? Welke ladingstromen kunnen we in Noord-Nederland identificeren waarvan de bestemming en volume geschikt zijn om te bundelen? Durven we de uitdaging aan om hierin samen te werken en synchromodaliteit toe te passen om hiermee verladers de beste oplossing te bieden?

Wil je meer weten over Top Dutch Logistics?

Voor meer informatie over deze community neem dan contact op met:

Wytze Rijke
Managing Director TCNN | Programmamanager Top Dutch Logistics
T | +31 (0)50 575 28 26

E | wytzerijke@tcnn.nl | wytzerijke@topdutchlogistics.nl

Je hebt een fantastisch idee en dan?

Leg het aan ons voor