Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân


Sinds april 2015 werken het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân en TCNN samen om de Noord-Nederlandse economie te stimuleren. Het doel is om het Noordoost Friese bedrijfsleven economisch te versterken door het stimuleren van innovatie en samenwerking.

Op de foto wordt het samenwerkingsverband beklonken door de heer M.R. van der Veen van Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân & de heer W.G. de Rijke directeur van TechnologieCentrum Noord-Nederland in de vorm van een handdruk.
‘Met deze samenwerking willen wij de economie in onze prachtige regio versterken. Het Kennis- en innovatiehuis en TCNN vullen elkaar aan op het gebied van kennisdeling en organisatiekracht, aldus kwartiermaker Martin van der Veen. ‘Beide partijen hebben als doel om werkgelegenheid te creëren. Het Kennis- en innovatiehuis heeft een focus op start-ups terwijl het TCNN juist genesteld is binnen het midden- en klein bedrijf in Noord-Nederland’, aldus directeur Wytze Rijke.

Over Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân
Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân in Buitenpost biedt een inspirerende werkomgeving aan ambitieuze en vernieuwende ondernemingen uit Noordoost-Fryslân en het Westerkwartier. Nieuwe en bestaande innovatieve MKB-ondernemingen stimuleren elkaar,  versterken elkaar en groeien zo door. Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân is een regionaal kennis- en netwerkcentrum dat tevens fungeert als creatieve broedplaats.

Over TCNN
TechnologieCentrum Noord-Nederland werkt aan concrete samenwerkingsprojecten ofwel innovatieve clusterprojecten tussen het noordelijk MKB en de kennisinstellingen. Het gaat hier om technische, economische en bedrijfskundige haalbaarheidsstudies, technologieprojecten en specifieke workshops. Het TechnologieCentrum Noord-Nederland staat voor economische versterking van Noord-Nederland en het Noord-Nederlandse bedrijfsleven, met name het midden- en klein bedrijf (MKB).


Informatie

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met:

Dennis Carton, Projectmanager TCNN
telefoon    06 - 27 09 21 69
e-mail    denniscarton@tcnn.nl