Duurzame energie in de garnalenvisserij


Van 2011 tot 2014 heeft TCNN uitvoering gegeven aan het project duurzame energie in de garnalenvisserij. Hieronder staat het project kort omschreven.

Het project bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst werd er een nulmeting op een aantal kotterschepen aangegeven wat het huidige energieverbruik en de uitstoot van een aantal gassen en fijnstof was. Vervolgens heeft er een exploitatiestudie van het kotterschip plaatsgevonden bij toepassing van nieuwe technologieën op het gebied van nieuwe brandstoffen, warmteterugwinning en soort motoren.
Naar aanleiding van de toen gewijzigde situatie werd er gekeken naar wet-en regelgeving, ontwerp, nieuwe mogelijkheden van energiehuishouding, infrastructuur en vastewalfaciliteiten. Die resultaten vormden de basis voor één of meerdere relevante praktijktesten en deze worden gebruikt voor het advies aan de vissers.


Partners

In dit project werkte de Vissersvereniging Hulp in Nood samen met:

  • TNO, het Energie Kenniscentrum van de Hanzehogeschool Groningen en Energy Valley, die gedrieen de wetenschappelijke en technische begeleiding verzorgden. 
  • De Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog, die een bijdrage leverde in de vorm van kennis en eigen arbeid, en de Stichting Historische Visserij Zoutkamp onderschreven dit project.

TCNN had de zorg voor de technische projectcoördinatie.


Informatie

Wilt u meer weten over het project Duurzame energie in Garnalenvisserij
neem dan contact op met:

TechnologieCentrum Noord-Nederland
telefoon    050 575 28 26
e-mail    info@tcnn.nl