Proof of the Pudding


Het project 'Proof of the Pudding' heeft als doel om het MKB in de Noord-Nederlandse foodsector te helpen effectiever en efficiënter nieuwe producten te ontwikkelen door beter klantonderzoek.

Door praktijkonderzoek zal een aanpak worden ontwikkeld waarmee de klantgerichtheid van innovatieprocessen in de foodindustrie wordt versterkt. Concreet levert het voor het MKB instrumenten op die zij kunnen gebruiken om op effectievere wijze de consument te betrekken in het innovatieproces. Hierdoor hebben ze meer controle over de continuïteit van de eigen bedrijfsvoering.


Partners

Aan dit RAAK-project doen 13 mkb-bedrijven mee: Bakkerij Kamstra BV, Bakkerij van der Zee, Banketfabriek Jac. Vegter BV, Bioclear, Borgesius Convenience B.V., Hooghoudt, Hoogsteen Industrial Machines BV, Landjuweel, Maallust, Machandel, Marne Mosterd, Portena Logistiek BV, Selektmeat products BV en Van Smaak. Daarnaast is branche-organisatie MKB Noord en TCNN vertegenwoordigd. Vanuit de Hanzehogeschool Groningen participeren twee lectoraten: Marketing en Voeding & Gezondheid. Verder is het lectoraat Food Physics van Hogeschool Van Hall Larenstein betrokken.

De Hanzehogeschool Groningen is penvoerder van dit RAAK-MKB project.
Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).