Springboard


Het project Springboard 2.0 heeft tot doel de medische technologiesector in Noord-Nederland te ontwikkelen tot een toplocatie voor bedrijvigheid, kennis en kunde op het gebied van medische producten en toegepast onderzoek ten behoeve van actief gezond ouder worden.


Projectomschrijving

Springboard 2.0 gaat opereren als een regionaal platform waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om onderscheidende en concurrerende medische concepten te ontwikkelen ten behoeve van actief en gezond ouder worden.

Springboard 2.0 faciliteert de ontwikkeling van de juiste kennis en competenties en schept daarvoor de condities. Onderlinge samenwerking van bedrijven en met kennisinstellingen leidt tot het stimuleren van kennisontwikkeling en economische activiteiten.

Springboard 2.0 sluit naadloos aan op het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN), waarin dergelijke initiatieven onder een gezamenlijke noemer gebundeld worden.

Door Springboard 2.0 krijgt de sector de mogelijkheid de ingeslagen weg te vervolgen, de zaken professioneel aan te pakken en een blijvende basis te leggen voor een sterke medische technologiesector in Noord-Nederland.


Partners

TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN), HANNN, Provincie Groningen, Provincie Fryslân, Provincie Drenthe, N.V. NOM, de gemeente Noordenveld, SNN, Friesland College, Hanzehogeschool Groningen, Polyvation en IMDS. 

TCNN treedt op als penvoerder van dit project.


Informatie

Heeft u als bedrijf kennisvragen over medische concepten ten behoeve van actief en gezond ouder worden, laat het weten.
Wilt u meer weten over het project Springboard 2.0 neem dan contact op met:

TechnologieCentrum Noord Nederland
telefoon       050 575 28 27
e-mail          info@tcnn.nl